درود.
برای اینکار ابتدا includes/functions_newpost.php را درون هاست باز کرده و ویرایش کنید.
جستجو کنید :
کد:
$urlReplaceArray = array(  
      "\\2\\4"  
    ); 
جایگزین کنید با :
کد:
$urlReplaceArray = array( 
      "
کد:
\\2\\4
" );