من بعد حدود فکر میکنم 15 الی 20 روز تونستم رنکمو بیارم 6 میلیون

کلی مکافات و بدبختی کشیدم

البته اگه دوستان در این تاپیک
دستور اینکلود رو فروم خروجی نمیده
کمکم کنن یه کاری میکنم رنکتون رو بترکونین