ما تا اینجا از 2 گرافیست یکی را برای مجله پیدا کردیم برای گرافیست دومی مسابقه ای گذاستم که کسی که بهترین لوگو را واسه مجله طراحی کنه می تونه عضو مجله بشه وگرافیست هامون کامل بشه

مشخصات :
نام : irit mag
سعی کنید wide درست کنین
اگر هم غیر از این نوشته ای خواستین بگذارین اینو بگذارین : نخستین مجله اینترنتی آی تی در ایران