سلام
این سایت من تازه تاسیسی شده
و هاستش ماهیانه است برای تمدید هاستش به پول نیاز دارم و می خوام تبلیغ بزارم و قیمت نمی گم هرچی بدین برای من قبول
هاست از یک ماه کمتر است راه اندازی شده حدود (18 روز ) و آمارش هم در این 18 روز فوق العاده استو بدونین که در دو تا سایت تببلیغ دادم ( دو روز)
و مطمئا هستم آمار افزایش می یابه
آدرس سایت:http://ir-vuplus.com