لینکی که گذاشتید هیچکدوم از اسکریپت هاش کار نمیکنه