دست همگی درد نکنه
فقط
پوینت رو هر کار میکنم نمیره یه راه دقیق و کلی بگید خیلی ممنون میشم