سلام.
تو بعضی از انجمن در قسمت فوتر قسمتی هست که در آن برترین ارسال کننده روز و هفته و ماه نمایش داده میشه!

اونا از چه هکی استفاده میکنن؟