با سلام

فروش سرورهای اختصاصی آمریکا و المان ار دیتاسنتر server4you.com بار دیگر آعاز شد

شماره 1
Intel Xeon X3440 Quadcore
16 GB DDR3-RAM
2x 1,500 GB SATA II
Unlimited traffic
Monthly Payment
تومان170,000 ماهانهشماره 2
Intel Xeon X3440 Quadcore
24 GB DDR3-RAM
2x 1,500 GB SATA II
Unlimited traffic
Monthly Payment
تومان190,000 ماهانه


شماره 3
Intel Xeon X3440 Quadcore
32 GB DDR3-RAM
2x 2,000 GB SATA II and
1x 60 GB OCZ Vertex 2 SSD
Unlimited traffic
Monthly Payment
تومان225,000 ماهانه

برای سفارش سرورها می توانید از لینک زیر اقدام نمایید

http://clients.############/cart.php?gid=20