سلام
ببخشید یه سوال داشتم از دوستان
میخواستم در مورد این سیستم توضیح بدید
آیا با سیستم عمومی هست یا اینکه یه سیستم طراحی شخصی هست

http://www.worldtranslators.net

منظورم سایت سفارش ترجمه هست

نمونه این هست یا نه
مرسی