می شه یکی راهنمایی کنه ؟
چطوری می شه فایل های SWF رو پست گذاشت !