علی آقا این تیکت ها که کاربران میزنند واسه مدیریت کل نمییاد

یعنی مدیریت کل خبر دار نمیشه

احتمالا هک مشکل داره

لطفا راهنمایی و بررسی کنید