چیزی تو بلوک نشوم نمیده مشکل از کجاست؟
فایل پیوست 7074