درود
این کد یه قسمت از پست بیت من است لطفا لقب کاربری رو به رنگ آبی در بیاورید
کد:
 <if condition="$post['usertitle']"><div class="smallfont"><div  align="center">$post[usertitle]</div></div></if>