برای ساختن tab ارسال مقاله توی قالب برای کاربران باید چه حرکتی انجام بدم؟ یعنی یه صفحه واسه نوشتن مقاله جدا باز بشه و....