تبلیغات در اینترنتPanypay
نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4

موضوع: مشکل در confing.php وردپرس

 1. Top | #1
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  May 2011
  ورژن ویبولتین
  All Versions
  نوشته ها
  284
  مورد پسند
  81 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  37

  پیش فرض مشکل در confing.php وردپرس

  درود
  این فایل کانفینک من است ببیند در کجا اشتباه کردم
  کد:
  <?php
  /** 
   * The base configurations of the WordPress.
   *
   * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,
   * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information by
   * visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
   * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.
   *
   * This file is used by the wp-config.php creation script during the
   * installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file
   * to "wp-config.php" and fill in the values.
   *
   * @package WordPress
   */
  
  // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', '');
  
  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', '');
  
  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD', '');
  
  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST', 'localhost');
  
  /** Database Charset to use in creating database tables. */
  define('DB_CHARSET', 'utf8');
  
  /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
  define('DB_COLLATE', '');
  
  /**#@+
   * Authentication Unique Keys.
   *
   * Change these to different unique phrases!
   * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/ WordPress.org secret-key service}
   * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
   *
   * @since 2.6.0
   */
  define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
  define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
  define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here');
  define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here');
  /**#@-*/
  
  /**
   * WordPress Database Table prefix.
   *
   * You can have multiple installations in one database if you give each a unique
   * prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
   */
  $table_prefix = 'wp_';
  
  /**
   * WordPress Localized Language, defaults to English.
   *
   * Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the chosen
   * language must be installed to wp-content/languages. For example, install
   * fa_IR.mo to wp-content/languages and set WPLANG to 'fa_IR' to enable Persian
   * language support.
   */
  define ('WPLANG', 'fa_IR'); //by http://wp-persian.com
  
  /* That's all, stop editing! Happy blogging. */
  
  /** WordPress absolute path to the Wordpress directory. */
  if ( !defined('ABSPATH') )
    define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
  
  /** Sets up WordPress vars and included files. */
  require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
  ویرایش توسط Alidata : 2011/08/24 در ساعت 11:59 PM
  دامین .com فقط 32000 با مالکیت 100 درصد
 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #2
  مدیر بازنشته

  تاریخ عضویت
  Mar 2011
  ورژن ویبولتین
  4.2
  سن
  27
  نوشته ها
  3,478
  مورد پسند
  3,635 بار
  نوشته های وبلاگ
  1
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  427

  پیش فرض

  مشکلی نداره . مشکلتون چیه؟

 4. Top | #3
  کاربر ویژه

  تاریخ عضویت
  May 2011
  ورژن ویبولتین
  3.8.7
  نوشته ها
  138
  مورد پسند
  60 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  22

  پیش فرض

  مطمئني config رو rename كردي؟
  آخرش يه چيزي داره ها
  الان يادم نيس

  بهتره اين كد رو هم برداري ، چون يوزر و پسورد ديتابيست توش نوشته شده

 5. Top | #4
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Aug 2010
  ورژن ویبولتین
  3.8.5
  نوشته ها
  91
  مورد پسند
  50 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  18

  پیش فرض

  سایتتون ادرسش چیه؟میشه بگذارید تا نگاه کنم؟

  اگر سایتی هست که در امضاتون وجود دارد برای بنده بالا نمیاد
  نمایندگی رایگان ای دی اس ال در تمام استان و شهرستان های کشور
  www.caspiandata.ir

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •