من الانم دارم از سرویس های حجمی استفاده میکنم ،

۲۰ گیگ - ۲ مگ - ماهی ۷۰