باز بگید من بد برخورد میکنم
کلا دنبال این هستید که اسپم بزنید یکی یک چییزی بگه بقیه بگن من دارم اون بگه ندارم
مشکل لایت اسپید حل شده مشکلی هست از نت شما هست
تکرار بشه اینجور اسپم زدن با همه برخورد میشه
بسته شد