درود.
ابتدا به ادمین سی پی --> استایل ها & قالب ها --> جستجو قالب بروید .
additional.css را جستجو کنید و به آن اضافه کنید :
کد:
.postbitlegacy .userinfo  .postuseravatar, .eventbit .userinfo .eventuseravatar {
float:none !important;
text-align:center !important;

}
.postbitlegacy .userinfo .username_container, .postbit_reputation, .postbitlegacy .userinfo .rank, .postbitlegacy .userinfo .usertitle {
text-align:center !important;
}
موفق باشید.
وی بی ایران