مشکل ای عزیز این بود که در قسمت
phpmayadmin
در هنگام ساخت دیتابیس در قسمت اسم فاصله انداخته بودن

در ضمن شیرترونیکس رو در ایران فقط نیما پشتیبانی نمیکنه من هم میکنم اینم آدرس سایتم با 3000 کاربر انجمن برای شیرترانیکس