با سلام
تعدادی از کابران من به صورت "کاربران موقوف شده" درآمده اند، یعنی چی؟ یعنی هیچ کاری نمیتوانند بکنند؟

نمیشه همه رو با هم رفع توقیف کرد؟

اصلا" توقیف شده باشند مشکلی پیش میاد؟؟