درود.

معمولاً این ارور بصورت مکرر به ایمیل ارسال میشود .

علت آن یک برنامه زمانی به نام Search Queue Updates است .

برای غیر فعال کردن آن به :

تنظیمات --> تنظیمات اصلی انجمن --> تنظیمات جست و جوی پست ---> Queue Search Updates

بروید و آن را غیر فعال کنید .

منبع : وی بی ایران

موفق باشید .