ممنون مشکل از همون post.onlinestatus بود
اگر صلاح می دونید تاپیک بسته شه