باسلام

ابتدای نصب که نوشته شروع نصب روش کلیک میکنم میره به مرحله بعدی که نوشته { Step 1 of 7 } بعدش همینجور در حال لود شدن شکلک هست !

درضمن در بالای منوی نصب این کد ها هم هستند !

  • vbulletin-style.xml:
  • vbulletin-settings.xml:
  • vbulletin-language.xml:
  • vbulletin-adminhelp.xml:
چیکارکنم !!

موفق باشید