سلام
من قبلا یه دامین . کام داشتم

اما حالا یه . ای ار گرفتم

ولی مشکلی که پیش اومده اینکه فروشگاه باز میشه اما پنل فروشگاه باز نمیشه .