سلام دوستان یه مشکل یا ویرایش پست دارم یعنی فرقی نداره پست خودم یا پست دیگران. این عکسو ببینینابته این نکترو بگم که فقط توی ویرایش سریع اینطوریه