نرم افزاری برای پشتیبان گیری از فایل ها تا در زمان خراب شدن بتوانید انها را بازگردانی کنید برای مثال حتی زمانی که شما یک فایل متنی را ویرایش می کنید این برنامه یک پشتیبان از فایل قبل از ویرایش می گیرد تا در صورتی که مایل باشید ان را به تاریخ قبل از ویراشی باز گردانید.

اندازه:23.5 مگابایت
دانلود