اگر شما هم از دوستداران عکس های 360 درجه هستید با استفاده از این ابزار می توانید خودتان این گونه تصاویر را درست کنید.

اندازه:6.65 مگابایت
دانلود