خیلی از مطالبی که در گوگل سرچ میزنیم صفحه بایگانی مطلب رو پیدا میکنه نه صفحه اصلی رو !
چه طور میشه بایگانی شدن تاپیکها رو تنظیم کرد که توی سرچ گوگل به آرشیو و بایگانی مطلب نره و از اول صفحه اصلی رو پیدا کنه ؟