علی اقا کد html و css صفحه تبلیغات رو میذارید؟ چون توی خیلی سایتها دیدم و برای اینکه فکر کردم اختصاصی نیست گفتم، اگر اختصاصی شما هست که هیچی
متشکرم

البته html رو میشه برداشت اما هم بدون اجازه هست هم اینکه css نداره