درود
دوستان من سه لوگو واسه هاستم میخوام.
لطفا یه جور پیچیده باشه.
ایتا توش باشه:
فارس هاست
***********
لطفا به صورت دایره ای .
یه جورم پیچیده باشه که نشه کپی کرد.

تشکر