با گذشت بيش از 12 ساعت از سقوط ماهواره UARS در جو زمين، مقامات ناسا با برگزاري كنفرانسي مطبوعاتي در ساختمان مركزي اين سازمان، اعلام كردند از زمان و مكان دقيق سقوط اين ماهواره خبر ندارند!

به گزارش اسپيسفلايتناو، در اين كنفرانس از نقشه ارسالي مركز فعاليتهاي مشترك فضايي وزارت دفاع ايالات متحده رونمايي شد كه مدار اين ماهواره را در آخرين دور گردش به دور زمين (3:23 تا 5:09 روز 24 سپتامبر به وقت جهاني / 6:53 تا 8:39 روز شنبه 2 مهر به وقت استاندارد ايران) نشان ميدهد. دايره مشخصشده در غرب ايالات متحده كه در 31درجه شمالي و 141 درجه غربي واقع شده، مختصات جايي را نشان ميدهد كه ماهواره UARS وارد جو زمين شده است.

مسير ماهواره از اقيانوس آرام، كانادا، اقيانوس اطلس، قاره آفريقا و اقيانوس هند ميگذرد و بقاياي ماهواره بالقوه در محدودهاي به طول 800 كيلومتر در هر جايي از اين مسير پراكنده شده است.
نيك جانسون، دانشمند ارشد برنامه زبالههاي مداري ناسا در كنفرانس مطبوعاتي گفت ناسا هيچ گزارش و تصوير معتبري از محل فرود بقاياي اين ماهواره دريافت نكرده و تلويحا شايعات منتشرشده در شبكههاي اجتماعي و حتي فيلمهاي منتشرشده از حركت اجسام درخشان (بقاياي احتمالي اين ماهواره) در غرب كانادا را رد كرد.
وي همچنين گفت بهنظر ميرسد اين ماهواره حوالي ساعت 4:00 به وقت جهاني (7:30 به وقت مركزي ايران) وارد جو شده و پيشاز رسيدن به سواحل آمريكاي شمالي در آبهاي اقيانوس آرام سقوط كرده است.

منبع: خبرآنلاين