با سلام
اگر میشه این قالب ها را برای بنده فارسی سازی کنید
با سپاس
http://www.vbulletin.org/forum/showthread.php?t=251390
http://www.vbulletin.org/forum/showthread.php?t=262542
http://www.vbulletin.org/forum/showthread.php?t=268601
http://www.vbulletin.org/forum/showthread.php?t=251390