تبلیغات در اینترنتPanypay
نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8

موضوع: vB 4 قرار دادن یوزر تولبار فیس بوک در انتهای انجمنSpecial Facebook USER(s) Bar

  1. توضیحات vB 4 قرار دادن یوزر تولبار فیس بوک در انتهای انجمنSpecial Facebook USER(s) Bar »»

   vB 4 قرار دادن یوزر تولبار فیس بوک در انتهای انجمنSpecial Facebook USER(s) Bar

   نگارش: 1.00 ، توسط (مدیریت کل سایت)

   آخرین زمان حضور: May 2018 پرینت این صفحه / حالت نمایش بصورت پرینت شده ارسال این صفحه به ایمیل یک دوست یا خودتان
   نگارش: 4.0.x امتیاز:  نصب شده: 0 بار
   زمان انتشار: 2010/08/22 بروزرسانی: هرگز دریافت شده: 40 بار
   پشتیبانی می شود سیستم هک و پلاگین تغییرات دستی در قالب

   درود.
   نمونه :

   فایل زیپ را دانلود کنید و ایکس ام ال را آپلود کنید.
   حالا به قالب Footer بروید و پیدا کنید :
   کد:
    {vb:raw ad_location.ad_footer_end}</div>
   زیر آن اضافه کنید :
   کد:
   <vb:if condition="$show['member']">
   <div id="bt_bottom" style="width: %100; height: 45px; bottom: 0px;">
   <table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"> 
   <td class="blockhead" align="center" width="10%">
   <vb:if condition="$bbuserinfo[avatarurl]"> <img src="{vb:raw bbuserinfo.avatarurl}" width="40px" height="40px" {vb:raw bbuserinfo.avatarsize} alt="{vb:raw bbuserinfo.username}" /></vb:if></td><td class="blockhead" align="left" width="60%">
   <font color="white"><b>Welcome Back</b></font> <a href="member.php?{vb:raw session.sessionurl}u={vb:raw bbuserinfo.userid}">{vb:raw bbuserinfo.musername}</a> 
   <vb:if condition="$bbuserinfo[pmunread]"><blink><img class="inlineimg" src="images/statusicon/pm_new.png"> <a href="private.php" accesskey="2">{vb:raw bbuserinfo.pmunread} New PM! </a></blink></vb:if><br />
   <a href="{vb:raw vboptions.bburl}/search.php?do=getnew">New Posts</a> - <a href="usercp.php">User CP</a> - <a href="profile.php?do=editoptions">Options</a> - <a href="profile.php?do=editavatar">Change Avatar</a> - <a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=process&showposts=0&starteronly=1&exactname=1&searchuser={vb:raw bbuserinfo.username}" title="Show all my threads...">My Threads</a> - <a href="search.php">Search</a> - <a href="login.php?{vb:raw session.sessionurl}do=logout&amp;logouthash={vb:raw bbuserinfo.logouthash}" onclick="return log_out('{vb:rawphrase sure_you_want_to_log_out}')">{vb:rawphrase log_out}</a></td><td class="blockhead" align="right" width="30%">
   <small><vb:if condition="$bbuserinfo[pmunread]"><blink><a href="private.php" accesskey="2">{vb:raw bbuserinfo.pmunread} New PM!</a> <img class="inlineimg" src="images/statusicon/pm_new.png"></blink></vb:if> <a href="private.php">Go to my PM(s)</a> <img class="inlineimg" src="images/statusicon/pm_old.png"> <br /> <a href="group.php">Social Groups</a> - <a href="#" onclick="window.open('misc.php?{vb:raw session.sessionurl}do=buddylist&amp;focus=1','buddylist','statusbar=no,menubar=no,toolbar=no,scrollbars =yes,resizable=yes,width=250,height=300'); return false;" title="Show my friends...">My friends</a></small> <img class="inlineimg" src="images/misc/users_online.png" height="11px" width="16px"></td></table></div><else /></vb:if>
   
   <vb:if condition="$show['guest']">
   <div id="bt_bottom" style="width: %100; height: 45px; bottom: 0px;">
   <table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"> 
   <td class="blockhead" align="center" width="10%">
   <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
   <form action="login.php?{vb:raw session.sessionurl}do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, {vb:raw show.nopasswordempty})">
   <fieldset id="logindetails" class="logindetails">
   <div>
   <div>Nick: <input type="text" class="textbox default-value" value="Username" onblur="if(this.value=='') this.value='Username';" onfocus="if (this.value == 'Username') this.value = '';" name="vb_login_username" id="navbar_username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>" onfocus="if (this.value == '<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>'){this.value=''; this.style.color='black';}" onblur="if (this.value == '') {this.value='<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>'; this.style.color='#828282';}"/> Password: <input type="password" class="textbox default-value" value="Password" onblur="if(this.value=='') this.value='Password';" onfocus="if (this.value == 'Password') this.value = '';" tabindex="101" name="vb_login_password" id="navbar_password" size="10" onfocus="this.style.color='black';" />
   <input type="submit" class="loginbutton" tabindex="104" value="{vb:rawphrase log_in}" title="{vb:rawphrase enter_username_to_login_or_register}" accesskey="s" /> <label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" id="cb_cookieuser_navbar" class="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" tabindex="103" />{vb:rawphrase remember_me}</label> - Not a member yet? <a href="register.php">Register Now!</a></div></div></fieldset>
   
   <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
   <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
   <input type="hidden" name="do" value="login" />
   <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
   <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" /></form>
   </td>
   </table></div><else /></vb:if>
   حالا vbulletin.css را جستجو کنید و پیدا کنید :
   کد:
   .clear { 
     clear: both; 
   }
   زیر آن اضافه کنید
   کد:
   #bt_bottom { 
   position: fixed; 
   bottom: 0px; 
   left: 90px; 
   right: 90px; 
   height: 45px; 
   background-image:; 
   border-left:0px solid #000000; 
   border-right:0px solid #000000; 
   }
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   اینم کد فارسی شده توسط Alone:100% فارسی و راستچین شده

   [/B][/SIZE]
   کد:
   <vb:if condition="$show['member']">
   <div id="bt_bottom" style="width: %100; height: 45px; bottom: 0px;">
   <table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"> 
   <td class="blockhead" align="center" width="10%">
   <vb:if condition="$bbuserinfo[avatarurl]"> <img src="{vb:raw bbuserinfo.avatarurl}" width="40px" height="40px" {vb:raw bbuserinfo.avatarsize} alt="{vb:raw bbuserinfo.username}" /></vb:if></td><td class="blockhead" align="right" width="60%">
   <font color="white"><b>خوش امدید </b></font> <a href="member.php?{vb:raw session.sessionurl}u={vb:raw bbuserinfo.userid}">{vb:raw bbuserinfo.musername}</a> 
   <vb:if condition="$bbuserinfo[pmunread]"><blink><img class="inlineimg" src="images/statusicon/pm_new.png"> <a href="private.php" accesskey="2">{vb:raw bbuserinfo.pmunread} پیام جدید </a></blink></vb:if><br />
   <a href="{vb:raw vboptions.bburl}/search.php?do=getnew">پست های جدید</a> - <a href="usercp.php">کنترل پنل</a> - <a href="profile.php?do=editoptions">تنظیمات</a> - <a href="profile.php?do=editavatar">انتخاب اواتار</a> - <a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=process&showposts=0&starteronly=1&exactname=1&searchuser={vb:raw bbuserinfo.username}" title="Show all my threads...">تاپیک های من</a> - <a href="search.php">جستجو</a> - <a href="login.php?{vb:raw session.sessionurl}do=logout&amp;logouthash={vb:raw bbuserinfo.logouthash}" onclick="return log_out('{vb:rawphrase sure_you_want_to_log_out}')">{vb:rawphrase log_out}</a></td><td class="blockhead" align="left" width="30%">
   <small><vb:if condition="$bbuserinfo[pmunread]"><blink><a href="private.php" accesskey="2">{vb:raw bbuserinfo.pmunread} پیام جدید</a> <img class="inlineimg" src="images/statusicon/pm_new.png"></blink></vb:if> <a href="private.php">صندوق پیام ها</a> <img class="inlineimg" src="images/statusicon/pm_old.png"> <br /> <a href="group.php">کلوب ها</a> - <a href="#" onclick="window.open('misc.php?{vb:raw session.sessionurl}do=buddylist&amp;focus=1','buddylist','statusbar=no,menubar=no,toolbar=no,scrollbars =yes,resizable=yes,width=250,height=300'); return false;" title="دوستان من...">دوستان من</a></small> <img class="inlineimg" src="images/misc/users_online.png" height="11px" width="16px"></td></table></div><else /></vb:if>
   
   <vb:if condition="$show['guest']">
   <div id="bt_bottom" style="width: %100; height: 45px; bottom: 0px;">
   <table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"> 
   <td class="blockhead" align="center" width="10%">
   <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
   <form action="login.php?{vb:raw session.sessionurl}do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, {vb:raw show.nopasswordempty})">
   <fieldset id="logindetails" class="logindetails">
   <div>
   <div>نام کاربری: <input type="text" class="textbox default-value" value="نام کاربری" onblur="if(this.value=='') this.value='نام کاربری';" onfocus="if (this.value == 'نام کاربری') this.value = '';" name="vb_login_username" id="navbar_username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>" onfocus="if (this.value == '<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>'){this.value=''; this.style.color='black';}" onblur="if (this.value == '') {this.value='<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>'; this.style.color='#828282';}"/> کلمه عبور: <input type="کلمه عبور" class="textbox default-value" value="کلمه عبور" onblur="if(this.value=='') this.value='کلمه عبور';" onfocus="if (this.value == 'کلمه عبور') this.value = '';" tabindex="101" name="vb_login_password" id="navbar_password" size="10" onfocus="this.style.color='red';" />
   <input type="submit" class="loginbutton" tabindex="104" value="{vb:rawphrase log_in}" title="{vb:rawphrase enter_username_to_login_or_register}" accesskey="s" /> <label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" id="cb_cookieuser_navbar" class="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" tabindex="103" />{vb:rawphrase remember_me}</label> - عضو نیستید؟ <a href="register.php">ثبت نام</a></div></div></fieldset>
   
   <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
   <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
   <input type="hidden" name="do" value="login" />
   <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
   <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" /></form>
   </td>
   </table></div><else /></vb:if>
   جایگزین کنید با :
   کد:
   <vb:if condition="$show['member']">
   <div id="bt_bottom" style="width: %100; height: 45px; bottom: 0px;">
   <table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"> 
   <td class="blockhead" align="center" width="10%">
   <vb:if condition="$bbuserinfo[avatarurl]"> <img src="{vb:raw bbuserinfo.avatarurl}" width="40px" height="40px" {vb:raw bbuserinfo.avatarsize} alt="{vb:raw bbuserinfo.username}" /></vb:if></td><td class="blockhead" align="left" width="60%">
   <font color="white"><b>Welcome Back</b></font> <a href="member.php?{vb:raw session.sessionurl}u={vb:raw bbuserinfo.userid}">{vb:raw bbuserinfo.musername}</a> 
   <vb:if condition="$bbuserinfo[pmunread]"><blink><img class="inlineimg" src="images/statusicon/pm_new.png"> <a href="private.php" accesskey="2">{vb:raw bbuserinfo.pmunread} New PM! </a></blink></vb:if><br />
   <a href="{vb:raw vboptions.bburl}/search.php?do=getnew">New Posts</a> - <a href="usercp.php">User CP</a> - <a href="profile.php?do=editoptions">Options</a> - <a href="profile.php?do=editavatar">Change Avatar</a> - <a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=process&showposts=0&starteronly=1&exactname=1&searchuser={vb:raw bbuserinfo.username}" title="Show all my threads...">My Threads</a> - <a href="search.php">Search</a> - <a href="login.php?{vb:raw session.sessionurl}do=logout&amp;logouthash={vb:raw bbuserinfo.logouthash}" onclick="return log_out('{vb:rawphrase sure_you_want_to_log_out}')">{vb:rawphrase log_out}</a></td><td class="blockhead" align="right" width="30%">
   <small><vb:if condition="$bbuserinfo[pmunread]"><blink><a href="private.php" accesskey="2">{vb:raw bbuserinfo.pmunread} New PM!</a> <img class="inlineimg" src="images/statusicon/pm_new.png"></blink></vb:if> <a href="private.php">Go to my PM(s)</a> <img class="inlineimg" src="images/statusicon/pm_old.png"> <br /> <a href="group.php">Social Groups</a> - <a href="#" onclick="window.open('misc.php?{vb:raw session.sessionurl}do=buddylist&amp;focus=1','buddylist','statusbar=no,menubar=no,toolbar=no,scrollbars =yes,resizable=yes,width=250,height=300'); return false;" title="Show my friends...">My friends</a></small> <img class="inlineimg" src="images/misc/users_online.png" height="11px" width="16px"></td></table></div><else /></vb:if>
   
   <vb:if condition="$show['guest']">
   <div id="bt_bottom" style="width: %100; height: 45px; bottom: 0px;">
   <table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"> 
   <td class="blockhead" align="center" width="10%">
   <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
   <form action="login.php?{vb:raw session.sessionurl}do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, {vb:raw show.nopasswordempty})">
   <fieldset id="logindetails" class="logindetails">
   <div>
   <div>Nick: <input type="text" class="textbox default-value" value="Username" onblur="if(this.value=='') this.value='Username';" onfocus="if (this.value == 'Username') this.value = '';" name="vb_login_username" id="navbar_username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>" onfocus="if (this.value == '<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>'){this.value=''; this.style.color='black';}" onblur="if (this.value == '') {this.value='<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>'; this.style.color='#828282';}"/> Password: <input type="password" class="textbox default-value" value="Password" onblur="if(this.value=='') this.value='Password';" onfocus="if (this.value == 'Password') this.value = '';" tabindex="101" name="vb_login_password" id="navbar_password" size="10" onfocus="this.style.color='black';" />
   <input type="submit" class="loginbutton" tabindex="104" value="{vb:rawphrase log_in}" title="{vb:rawphrase enter_username_to_login_or_register}" accesskey="s" /> <label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" id="cb_cookieuser_navbar" class="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" tabindex="103" />{vb:rawphrase remember_me}</label> - Not a member yet? <a href="register.php">Register Now!</a></div></div></fieldset>
   
   <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
   <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
   <input type="hidden" name="do" value="login" />
   <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
   <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" /></form>
   </td>
   </table></div><else /></vb:if>
   موفق باشیـــد.

   دانلود رایگان vB 4 قرار دادن یوزر تولبار فیس بوک در انتهای انجمنSpecial Facebook USER(s) Bar از وی بی ایران


   پشتیبانی شما از نویسنده ( تشکر ، اعلام نصب ، رعایت کپی رایت و پسورد )
 1. گیفت کارت آیتونز

 2. Top | #2
  کاربر ویژه

  تاریخ عضویت
  Aug 2010
  ورژن ویبولتین
  4.0.5
  نوشته ها
  95
  مورد پسند
  94 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  17

  پیش فرض

  میشه بیشتر توضیح دهید

 3. Top | #3
  مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت
  Aug 2009
  ورژن ویبولتین
  4.2.2
  نوشته ها
  21,693
  مورد پسند
  54,961 بار
  نوشته های وبلاگ
  14
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  3122

  پیش فرض

  کجاشو نفهمیدید؟؟؟؟
  پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول توسعه دهنده

 4. Top | #4
  کاربر اخراجی

  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  ورژن ویبولتین
  4.1.4
  نوشته ها
  680
  مورد پسند
  684 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  دوستان سلام
  دیشب تصمیم گرفتم بجز ویبی اصلیم یه ویبی رو ساب دومین با ورژن 4.1.0 نصب کنم
  بعد اومدم تو هک ها دیدم این هکو
  گفتم اینو فارسی کنم
  اینم کد فارسی شده توسط خودم :100% فارسی و راستچین شده

  کد:
  <vb:if condition="$show['member']">
  <div id="bt_bottom" style="width: %100; height: 45px; bottom: 0px;">
  <table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"> 
  <td class="blockhead" align="center" width="10%">
  <vb:if condition="$bbuserinfo[avatarurl]"> <img src="{vb:raw bbuserinfo.avatarurl}" width="40px" height="40px" {vb:raw bbuserinfo.avatarsize} alt="{vb:raw bbuserinfo.username}" /></vb:if></td><td class="blockhead" align="right" width="60%">
  <font color="white"><b>خوش امدید </b></font> <a href="member.php?{vb:raw session.sessionurl}u={vb:raw bbuserinfo.userid}">{vb:raw bbuserinfo.musername}</a> 
  <vb:if condition="$bbuserinfo[pmunread]"><blink><img class="inlineimg" src="images/statusicon/pm_new.png"> <a href="private.php" accesskey="2">{vb:raw bbuserinfo.pmunread} پیام جدید </a></blink></vb:if><br />
  <a href="{vb:raw vboptions.bburl}/search.php?do=getnew">پست های جدید</a> - <a href="usercp.php">کنترل پنل</a> - <a href="profile.php?do=editoptions">تنظیمات</a> - <a href="profile.php?do=editavatar">انتخاب اواتار</a> - <a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=process&showposts=0&starteronly=1&exactname=1&searchuser={vb:raw bbuserinfo.username}" title="Show all my threads...">تاپیک های من</a> - <a href="search.php">جستجو</a> - <a href="login.php?{vb:raw session.sessionurl}do=logout&amp;logouthash={vb:raw bbuserinfo.logouthash}" onclick="return log_out('{vb:rawphrase sure_you_want_to_log_out}')">{vb:rawphrase log_out}</a></td><td class="blockhead" align="left" width="30%">
  <small><vb:if condition="$bbuserinfo[pmunread]"><blink><a href="private.php" accesskey="2">{vb:raw bbuserinfo.pmunread} پیام جدید</a> <img class="inlineimg" src="images/statusicon/pm_new.png"></blink></vb:if> <a href="private.php">صندوق پیام ها</a> <img class="inlineimg" src="images/statusicon/pm_old.png"> <br /> <a href="group.php">کلوب ها</a> - <a href="#" onclick="window.open('misc.php?{vb:raw session.sessionurl}do=buddylist&amp;focus=1','buddylist','statusbar=no,menubar=no,toolbar=no,scrollbars =yes,resizable=yes,width=250,height=300'); return false;" title="دوستان من...">دوستان من</a></small> <img class="inlineimg" src="images/misc/users_online.png" height="11px" width="16px"></td></table></div><else /></vb:if>
  
  <vb:if condition="$show['guest']">
  <div id="bt_bottom" style="width: %100; height: 45px; bottom: 0px;">
  <table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"> 
  <td class="blockhead" align="center" width="10%">
  <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
  <form action="login.php?{vb:raw session.sessionurl}do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, {vb:raw show.nopasswordempty})">
  <fieldset id="logindetails" class="logindetails">
  <div>
  <div>نام کاربری: <input type="text" class="textbox default-value" value="نام کاربری" onblur="if(this.value=='') this.value='نام کاربری';" onfocus="if (this.value == 'نام کاربری') this.value = '';" name="vb_login_username" id="navbar_username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>" onfocus="if (this.value == '<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>'){this.value=''; this.style.color='black';}" onblur="if (this.value == '') {this.value='<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>'; this.style.color='#828282';}"/> کلمه عبور: <input type="کلمه عبور" class="textbox default-value" value="کلمه عبور" onblur="if(this.value=='') this.value='کلمه عبور';" onfocus="if (this.value == 'کلمه عبور') this.value = '';" tabindex="101" name="vb_login_password" id="navbar_password" size="10" onfocus="this.style.color='red';" />
  <input type="submit" class="loginbutton" tabindex="104" value="{vb:rawphrase log_in}" title="{vb:rawphrase enter_username_to_login_or_register}" accesskey="s" /> <label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" id="cb_cookieuser_navbar" class="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" tabindex="103" />{vb:rawphrase remember_me}</label> - عضو نیستید؟ <a href="register.php">ثبت نام</a></div></div></fieldset>
  
  <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
  <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
  <input type="hidden" name="do" value="login" />
  <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
  <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" /></form>
  </td>
  </table></div><else /></vb:if>
  جایگزین کنید با :
  کد:
  <vb:if condition="$show['member']">
  <div id="bt_bottom" style="width: %100; height: 45px; bottom: 0px;">
  <table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"> 
  <td class="blockhead" align="center" width="10%">
  <vb:if condition="$bbuserinfo[avatarurl]"> <img src="{vb:raw bbuserinfo.avatarurl}" width="40px" height="40px" {vb:raw bbuserinfo.avatarsize} alt="{vb:raw bbuserinfo.username}" /></vb:if></td><td class="blockhead" align="left" width="60%">
  <font color="white"><b>Welcome Back</b></font> <a href="member.php?{vb:raw session.sessionurl}u={vb:raw bbuserinfo.userid}">{vb:raw bbuserinfo.musername}</a> 
  <vb:if condition="$bbuserinfo[pmunread]"><blink><img class="inlineimg" src="images/statusicon/pm_new.png"> <a href="private.php" accesskey="2">{vb:raw bbuserinfo.pmunread} New PM! </a></blink></vb:if><br />
  <a href="{vb:raw vboptions.bburl}/search.php?do=getnew">New Posts</a> - <a href="usercp.php">User CP</a> - <a href="profile.php?do=editoptions">Options</a> - <a href="profile.php?do=editavatar">Change Avatar</a> - <a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=process&showposts=0&starteronly=1&exactname=1&searchuser={vb:raw bbuserinfo.username}" title="Show all my threads...">My Threads</a> - <a href="search.php">Search</a> - <a href="login.php?{vb:raw session.sessionurl}do=logout&amp;logouthash={vb:raw bbuserinfo.logouthash}" onclick="return log_out('{vb:rawphrase sure_you_want_to_log_out}')">{vb:rawphrase log_out}</a></td><td class="blockhead" align="right" width="30%">
  <small><vb:if condition="$bbuserinfo[pmunread]"><blink><a href="private.php" accesskey="2">{vb:raw bbuserinfo.pmunread} New PM!</a> <img class="inlineimg" src="images/statusicon/pm_new.png"></blink></vb:if> <a href="private.php">Go to my PM(s)</a> <img class="inlineimg" src="images/statusicon/pm_old.png"> <br /> <a href="group.php">Social Groups</a> - <a href="#" onclick="window.open('misc.php?{vb:raw session.sessionurl}do=buddylist&amp;focus=1','buddylist','statusbar=no,menubar=no,toolbar=no,scrollbars =yes,resizable=yes,width=250,height=300'); return false;" title="Show my friends...">My friends</a></small> <img class="inlineimg" src="images/misc/users_online.png" height="11px" width="16px"></td></table></div><else /></vb:if>
  
  <vb:if condition="$show['guest']">
  <div id="bt_bottom" style="width: %100; height: 45px; bottom: 0px;">
  <table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"> 
  <td class="blockhead" align="center" width="10%">
  <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
  <form action="login.php?{vb:raw session.sessionurl}do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, {vb:raw show.nopasswordempty})">
  <fieldset id="logindetails" class="logindetails">
  <div>
  <div>Nick: <input type="text" class="textbox default-value" value="Username" onblur="if(this.value=='') this.value='Username';" onfocus="if (this.value == 'Username') this.value = '';" name="vb_login_username" id="navbar_username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>" onfocus="if (this.value == '<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>'){this.value=''; this.style.color='black';}" onblur="if (this.value == '') {this.value='<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>'; this.style.color='#828282';}"/> Password: <input type="password" class="textbox default-value" value="Password" onblur="if(this.value=='') this.value='Password';" onfocus="if (this.value == 'Password') this.value = '';" tabindex="101" name="vb_login_password" id="navbar_password" size="10" onfocus="this.style.color='black';" />
  <input type="submit" class="loginbutton" tabindex="104" value="{vb:rawphrase log_in}" title="{vb:rawphrase enter_username_to_login_or_register}" accesskey="s" /> <label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" id="cb_cookieuser_navbar" class="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" tabindex="103" />{vb:rawphrase remember_me}</label> - Not a member yet? <a href="register.php">Register Now!</a></div></div></fieldset>
  
  <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
  <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
  <input type="hidden" name="do" value="login" />
  <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
  <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" /></form>
  </td>
  </table></div><else /></vb:if>

  3 تشکر توسط:


 5. Top | #5
  مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت
  Aug 2009
  ورژن ویبولتین
  4.2.2
  نوشته ها
  21,693
  مورد پسند
  54,961 بار
  نوشته های وبلاگ
  14
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  3122

  پیش فرض

  خیلی ممنون به پست اول اضافه شد.
  پاسخ با نقل قول پاسخ با نقل قول توسعه دهنده

 6. Top | #6
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Jan 2011
  ورژن ویبولتین
  4.1.1
  نوشته ها
  5
  مورد پسند
  0 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  میشه یه کم دقیق تر توضیح بدید؟...
  من تازه واردم...
  حالا به قالب Footer بروید
  حالا vbulletin.css را جستجو کنید
  این دوتا رو هرچی گشتم پیدا نکردم....اینا کجا هستن؟؟؟

  کماکان منتظر جوابیم !!!

  یعنی هیچکی حوصلش نمیشه جواب مارو بده؟!! |:
  ویرایش توسط MoslemCG : 2011/01/28 در ساعت 03:39 PM دلیل: ادغام دو پست

 7. Top | #7
  کاربر ویژه

  تاریخ عضویت
  Aug 2010
  ورژن ویبولتین
  4.1.4
  نوشته ها
  771
  مورد پسند
  492 بار
  نوشته های وبلاگ
  2
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  91

  پیش فرض

  استایل ها & قالب ها - جست و جوی در قالب ها
  تو این قسمت بنویس پیدا میکن فقط تنها جست و جوی عنوان ها رو روی بله بزار تا دنبالش نگردی
  footer هم از این طریق و هم از طریق استایل ها قالب ها - قالب های عمومی میتونی پیدا کنی
  دوستان کد فارسی هم که گذاشته شده توی footer به جای اینکه کد اولی رو بزارید کد فارسی رو بزارید و اینکه کدی که برای footer گذاشته شده تو وی بی 4.1.1 که من دارم نیست و باید زیر این بزارید
  کد:
  کد PHP:
  {vb:raw ad_location.ad_footer_start
  و یه چیز دیگه کدی که گفته جایگزین کنید رو هم بر عکس گفتن دوستمون کد بالایی کد فارسی هستش و کد پایینی کد انگلیسی

  کد فارسی شده ی Alone عزیز اما تصحیح شده
  تغییرات:
  نشان ندادن پاسورد به مانند کد اصلی
  تغییر معنی کلوب ها به گروه ها

  کد PHP:
  <vb:if condition="$show['member']">
  <
  div id="bt_bottom" style="width: %100; height: 45px; bottom: 0px;">
  <
  table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"
  <
  td class="blockhead" align="center" width="10%">
  <
  vb:if condition="$bbuserinfo[avatarurl]"> <img src="{vb:raw bbuserinfo.avatarurl}" width="40px" height="40px" {vb:raw bbuserinfo.avatarsizealt="{vb:raw bbuserinfo.username}" /></vb:if></td><td class="blockhead" align="right" width="60%">
  <
  font color="white"><b>خوش امدید </b></font> <a href="member.php?{vb:raw session.sessionurl}u={vb:raw bbuserinfo.userid}">{vb:raw bbuserinfo.musername}</a
  <
  vb:if condition="$bbuserinfo[pmunread]"><blink><img class="inlineimg" src="images/statusicon/pm_new.png"> <a href="private.php" accesskey="2">{vb:raw bbuserinfo.pmunreadپیام جدید </a></blink></vb:if><br />
  <
  a href="{vb:raw vboptions.bburl}/search.php?do=getnew">پست های جدید</a> - <a href="usercp.php">کنترل پنل</a> - <a href="profile.php?do=editoptions">تنظیمات</a> - <a href="profile.php?do=editavatar">انتخاب آواتار</a> - <a href="search.php?{vb:raw session.sessionurl}do=process&showposts=0&starteronly=1&exactname=1&searchuser={vb:raw bbuserinfo.username}" title="Show all my threads...">تاپیک های من</a> - <a href="search.php">جستجو</a> - <a href="login.php?{vb:raw session.sessionurl}do=logout&amp;logouthash={vb:raw bbuserinfo.logouthash}" onclick="return log_out('{vb:rawphrase sure_you_want_to_log_out}')">{vb:rawphrase log_out}</a></td><td class="blockhead" align="left" width="30%">
  <
  small><vb:if condition="$bbuserinfo[pmunread]"><blink><a href="private.php" accesskey="2">{vb:raw bbuserinfo.pmunreadپیام جدید</a> <img class="inlineimg" src="images/statusicon/pm_new.png"></blink></vb:if> <a href="private.php">صندوق پیام ها</a> <img class="inlineimg" src="images/statusicon/pm_old.png"> <br /> <a href="group.php">گروه ها</a> - <a href="#" onclick="window.open('misc.php?{vb:raw session.sessionurl}do=buddylist&amp;focus=1','buddylist','statusbar=no,menubar=no,toolbar=no,scrollbars =yes,resizable=yes,width=250,height=300'); return false;" title="دوستان من...">دوستان من</a></small> <img class="inlineimg" src="images/misc/users_online.png" height="11px" width="16px"></td></table></div><else /></vb:if>

  <
  vb:if condition="$show['guest']">
  <
  div id="bt_bottom" style="width: %100; height: 45px; bottom: 0px;">
  <
  table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"
  <
  td class="blockhead" align="center" width="10%">
  <
  script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
  <form action="login.php?{vb:raw session.sessionurl}do=login" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password, vb_login_md5password, vb_login_md5password_utf, {vb:raw show.nopasswordempty})">
  <fieldset id="logindetails" class="logindetails">
  <div>
  <div>نام کاربری: <input type="text" class="textbox default-value" value="نام کاربری" onblur="if(this.value=='') this.value='نام کاربری';" onfocus="if (this.value == 'نام کاربری') this.value = '';" name="vb_login_username" id="navbar_username" size="10" accesskey="u" tabindex="101" value="<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>" onfocus="if (this.value == '<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>'){this.value=''; this.style.color='black';}" onblur="if (this.value == '') {this.value='<vb:if condition="$username">{vb:raw username}<vb:else />{vb:rawphrase username}</vb:if>'; this.style.color='#828282';}"/> کلمه عبور: <input type="password" class="textbox default-value" value="کلمه عبور" onblur="if(this.value=='') this.value='کلمه عبور';" onfocus="if (this.value == 'کلمه عبور') this.value = '';" tabindex="101" name="vb_login_password" id="navbar_password" size="10" onfocus="this.style.color='red';" />
  <input type="submit" class="loginbutton" tabindex="104" value="{vb:rawphrase log_in}" title="{vb:rawphrase enter_username_to_login_or_register}" accesskey="s" /> <label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" id="cb_cookieuser_navbar" class="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" tabindex="103" />{vb:rawphrase remember_me}</label> - عضو نیستید؟ <a href="register.php">ثبت نام</a></div></div></fieldset>

  <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
  <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
  <input type="hidden" name="do" value="login" />
  <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
  <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" /></form>
  </td>
  </table></div><else /></vb:if> 
  ویرایش توسط Ebsmob : 2011/01/28 در ساعت 04:17 PM دلیل: ادغام دو پست

  2 تشکر توسط:


 8. Top | #8
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Oct 2010
  ورژن ویبولتین
  4.1.1
  نوشته ها
  185
  مورد پسند
  99 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  27

  پیش فرض

  واسه من
  {vb:raw ad_location.ad_footer_end}</div>
  نداره

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ: 81
  آخرين نوشته: 2015/06/23, 12:27 PM
 2. لاگین با یوزر اعضا-Cyb - Login To User Account
  توسط Benyamin در انجمن هک 3.8.x
  پاسخ: 64
  آخرين نوشته: 2015/06/02, 08:55 PM
 3. هک Add Facebook comments to user profile
  توسط Amir Lord در انجمن هک 4.1.x
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2014/11/18, 10:09 AM
 4. برترین یوزر ماه-User of Month
  توسط Benyamin در انجمن هک 3.8.x
  پاسخ: 18
  آخرين نوشته: 2013/12/30, 12:25 PM
 5. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2009/09/11, 11:18 AM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •