سلام دوستان

چگونه این امکان رافعال کنیم که فیلدمشخصات که اضافه کردیم درتاپیک هادرمشخصات کاربرمشاهده شود؟

باتشکر