بیتا طهماسبی مدیرعامل آواژنگ سیستم، نامزد ########ی سومین دوره هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه*ای استان تهران و عضو پیشنهاد۲۰ با بیان این مطلب که وضعیت کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل مسایلی از قبیل نرخ ارز، تحریم و مشکلات واردات تعریفی ندارد گفت: در تمامی حوزه*ها این مشکلات به صورت جدی نمودار شده است و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که برخلاف دیگر اصناف کشور از تاریخجه طولانی نیز برخوردار نیست نمی*تواند وضعیتی بهتر از دیگر صنوف داشته باشد. اما این مشکلات نمی*تواند بهانه*ای باشد در سکون بازار این حوزه چون اعتقاد دارم این حوزه جامعه*ای تحصیل*کرده و روشنفکر را شامل می*شود که با استفاده از توانایی این جامعه می*توان بر مشکلات فائق آمد.

به گزارش ایتنا به نقل از itobserver، مدیرعامل خدمات آواژنگ در خصوص جایگاه سازمان نظام صنفی رایانه*های در حل مشکلات صنف و کسب و کار این حوزه اظهار داشت: نظام صنفی رایانه*ای بر خلاف دیگر صنوف کشور مانند طلا، مسوجات و... قدمت زیادی ندارد پس نمی*توانیم انتظار یک صنف قدرتمند در حد این صنوف را بعد از ۶ سال از گذشت تاسیس سازمان نظام صنفی رایانه*ای داشته باشیم.

وی افزود: صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات صنف جوانی است. هر صنفی بدون حضور در نهادهای اجتماعی مانند اتحادیه*ها، سندیکاها و... نمی*تواند بر مشکلات خود به صورت فردی پیروز شود. به همین خاطر است که سازمان نظام صنفی رایانه*ای در جایگاه بالا و گریزناپذیری از سوی صنف فناوری اطلاعات قرار دارد. این سازمان باید با سازو کارهای نوین اعتلا و اقتدار لازم را برای حل مشکلات اعضاء خود فراهم نماید تا نگاه جدی*تر را نیز از سوی نهادهای دولتی و سازمان*های تصمیم گیر به خود ببیند.

بیتا طهماسبی عملکرد سازمان در ۶ سال گذشته را به کاشت درخت گردویی تشبیه کرد که امروزه نیاز آن اقتدار و اعتلای صنفی است تا بتواند ثمره خود را به بار بنشاند و اظهار داشت: در ۶ سال گذشته در سازمان نظام صنفی رایانه*ای خدمات ارزشمندی صورت گرفته است و تقابل با بدنه دولتی تبدیل به تعامل با این مرجع تصمیم ساز شده است.

وی ادامه داد: در طی این ۶ سال بحران*هایی گریبانگیر سازمان و صنف بود که نمی*توان آن را در وظایف نظام صنفی رایانه*ای دانست. بحران نمایشگاهی که توان و انرژی را از مدیران سازمان گرفته بود می*توانست به بحران تبدیل نشود. این موضوع نشان دهنده این است که هنوز در تفهیم اساسنامه و آیین نامه*ها پخته نشده*ایم و ایراداتی نیز به عملکرد نظام صنفی در این سال*ها وارد است.

نامزد ########ی سومین دوره هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه*ای استان تهران و عضو پیشنهاد۲۰ در خصوص اهداف حضور در ######## اظهار داشت: اهداف من به عنوان عضوی از پیشنهاد ۲۰ در راستای افزایش اعتبار و اقتدار سازمان و به کارگیری تمامی ظرفیت اعضای هیئت مدیره در خصوص تصمیم سازی*ها و امور اجرایی در درون و برون سازمان خواهد بود.

وی افزود: مشارکت حداکثری از جانب اعضاء در فعالیت*های صنفی و جایگزینی کیفیت به جای کمیت در برگزاری جلسات کمیسیون*های تخصصی نیز از اهداف حضور در ######## به شمار می*رود.

بیتا طهماسبی با اشاره به دستورالعمل سازمان نظام صنفی رایانه*ای که به تازگی منتشر شده است گفت: این دستورالعمل به درخواست برخی از اعضاء هیئت مدیره صادر شده است و بحث ابراز هویت را مظرح کرده است که باید تعریف درستی از آن ارایه شود.

وی در پایان مشکلات رای*های نظارتی را نیز از معضلات این ######## برشمرد و افزود: باید نظارت کاملی بر روند رای*ها نظارتی در این ######## انجام پذیرد تا این ######## در فضایی سالم و بدون مشکلی به سرانجام برسد.