درود .
Ion Cube بهتر هست !
البته این نرم افزار های کرک شده ؛ کارایی خوبی ندارن و اکثراً دیکوردشون منتشر شده .