اپل پيشنهاد سامسونگ الكترونيكس براي توافقي كه امكان فروش گالكسي تب 10.1 در استراليا را به اين شركت مي*داد، رد كرد.
اپل كه ادعا مي*كند سامسونگ در محصولات خود از فن*آوري مورد استفاده در محصولات اپل كپي*برداري كرده، به دادگاه فدرال در سيدني در روز اعلام كرده كه اين پيشنهاد توافق هيچ پايه و اساسي ندارد.
استيون برلي، وكيل مدافع شركت اپل به دادگاه اعلام كرد كه دليل اصلي حضور آن*ها در دادگاه، جلوگيري از رونمايي محصول سامسونگ و حفظ وضع موجود است.
سامسونگ در ماه آگوست موافقت كرده بود كه تبليغات و فروش تبلت*هاي خود را تا زماني كه دادخواهي حق ثبت اختراع در دادگاه حل و فصل نشود، متوقف سازد.
به نظر مي*رسد كه تنش ميان اين دو شركت زماني كه سامسونگ موافقت كرد تا سه نمونه از تبلت*هايش را قبل از فروش به اپل اعطا كند تا اپل از عدم نقض مالكيت فكري آن اطمينان پيدا كند، كمي كاهش يافته باشد. اما تنها چند هفته پس از آن، سامسونگ اعلام كرد كه رونمايي از تبلت خود را در استراليا به تاخير مي*اندازد.