آقا من چه طوری می تونم آخرین ارسالات وی بی 4.1.5 رو روی دیتا لایف 9.4 داشته باشم؟؟

بنده ماژول
1.3 VBulletinرو نصب کردم ولی اتفاق خاصی نیافتاد!!