سلام
یه هک بود تو یه پست می گشت مطالبی(کلماتی) که قبلا تاپیک داشتن رو لینک می کرد