سلام
قصد دارم وی بی را برای انجمن نیوک روی نیوک ست کنم
برای من سوال پیش اومده آیا بهتره نیوک را هم از اول نصب کنم بعد ست کنم؟
یا سیستمهای مدیریت دیگه برای این کار بهتر نیستند