ببخشید میشه کامل بگید که تمام فید های این تنظیمات رو باید چی بزنم؟؟