از هک های تگ زننده استفاده کنید , دردسر کمتری داره ..