تبلیغات در اینترنتتبلیغات در اینترنت
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 12

مقاله: آموزش سبک جدیدی برای ارسال موضوع جدید در وی بولتین

  1. آموزش سبک جدیدی برای ارسال موضوع جدید در وی بولتین »

   آموزش سبک جدیدی برای ارسال موضوع جدید در وی بولتین

   نگارش: , by (مدیر بازنشسته)
   2011/10/15 11:23 PM
   امتیاز:  (1 رای ، میانگین : 5.00 )

   با سلام امروز یه آموزش ساده میخوام به دوستانی که میخوان یه سبک جدید به انجمنشون بدن رو اموزش بدم امیدوارم که مفید واقع بشه .


   اول از همه به ادمین سی پی برید و به قسمت :

   استایل ها & قالب ها ===> جست و جوی در قالب ها ===> متن زیر را سرچ نمایید.

   editpost


   و جستجو رو بزنید و کد زیر را جایگزین کدهای زیر کنید .

   کد:
   {vb:stylevar htmldoctype}
   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"<vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']"> xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"</vb:if> dir="{vb:stylevar textdirection}" lang="{vb:stylevar languagecode}" id="vbulletin_html">
   <head>
     {vb:raw headinclude}
     <title>{vb:raw threadinfo.prefix_plain_html} {vb:raw threadinfo.title} - {vb:rawphrase edit_post}</title>
     <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin-editor.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
     {vb:cssfile attachment.css}
     {vb:raw headinclude_bottom}
   </head>
   <body>
   
   {vb:raw header}
   
   {vb:raw navbar}
   
   <div id="pagetitle">
     <h1>{vb:raw edit_post}</h1>
     <p class="description">{vb:rawphrase make_changes_to_post_x_from_thread_y, {vb:link thread, {vb:raw threadinfo}, {vb:raw pageinfo}}, {vb:raw postinfo.postid}, {vb:raw postinfo.postid}, {vb:link thread, {vb:raw threadinfo}}, {vb:raw threadinfo.title}}</p>
   </div>
   <br />
   <vb:if condition="$show['deletepostoption']">
   <form class="vbform block" action="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}editpost.php?do=deletepost&amp;p={vb:raw postid}" method="post">
     <h2 class="blockhead">{vb:rawphrase delete_this_message}</h2>
     <div class="blockbody formcontrols">
       <h3 class="blocksubhead">{vb:rawphrase delete_message_check_appropriate_option}</h3>
       <div class="section">
         <div class="blockrow">
           <dl class="dep_group">
             <dt><label for="delete"><input type="checkbox" class="dep_ctrl" id="delete" name="dodelete" value="1" tabindex="1" /> {vb:rawphrase delete_post_in_manner}:</label></dt>
             <dd id="delete_deps">
               <ul class="group checkradio">
                 <vb:if condition="$show['physicaldeleteoption']">
                 <li><label for="deltype_hard"><input type="radio" id="deltype_hard" class="dep_ctrl" name="deletepost" value="remove" tabindex="1" /> {vb:rawphrase physically_remove_message}</label></li>
                 </vb:if>
                 <li>
                   <dl class="group dep_group floatcontainer">
                     <dt><label for="deltype_soft"><input type="radio" id="deltype_soft" checked="checked" class="dep_ctrl" name="deletepost" value="delete" tabindex="1" /> {vb:rawphrase delete_message}</label></dt>
                     <dd id="deltype_soft_deps">
                       <input type="text" name="reason" class="textbox primary" value="" tabindex="1" />
                       <vb:if condition="$show['physicaldeleteoption'] AND $show['keepattachmentsoption']">
                         <label for="cb_keepattachments"><input type="checkbox" name="keepattachments" value="1" id="cb_keepattachments" tabindex="1" /> {vb:rawphrase keep_attachments}</label>
                       </vb:if>
                     </dd>
                   </dl>
                 </li>
               </ul>
             </dd>
           </dl>
         </div>
       </div>
     </div>
     <div class="blockfoot actionbuttons">
       <div class="group">
         <input type="submit" class="button" value="{vb:rawphrase delete_this_message}" tabindex="1" />
       </div>
     </div>
     <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
     <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
     <input type="hidden" name="p" value="{vb:raw postid}" />
     <input type="hidden" name="url" value="{vb:raw url}" />
     <input type="hidden" name="do" value="deletepost" />
   
   <vb:if condition="$return_node">
     <input type="hidden" name="return_node" value="{vb:raw return_node}" />
   </vb:if>
   </form>
   </vb:if>
   
   <form class="vbform block" action="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}editpost.php?do=updatepost&amp;p={vb:raw postid}" onsubmit="return vB_Editor['{vb:raw editorid}'].prepare_submit(0, {vb:raw vboptions.postminchars})" method="post">
   
     {vb:raw postpreview}
   
     <table cellpadding="{vb:stylevar padding}" cellspacing="{vb:stylevar spacing}" border="0" width="100%" align="center">
       <tr>
         <td width="60%" valign="top">
           <h2 class="blockhead">{vb:rawphrase your_message}</h2>
           <div class="blockbody formcontrols">
             <div class="section">
               <div class="blockrow">
                 <label for="editreason">{vb:rawphrase reason_for_editing}:</label>
                 <div><input type="text" class="primary textbox" id="editreason" name="reason" value="{vb:raw newpost.reason}" tabindex="1" /></div>
                 <p class="description">{vb:rawphrase optional}</p>
               </div>
               <div class="blockrow">
                 <vb:if condition="$prefix_options">
                 <label for="prefixfield">{vb:rawphrase prefix}:</label>
                 <select name="prefixid" id="prefixfield" tabindex="1">
                   <vb:if condition="$show['empty_prefix_option']"><option value="">{vb:rawphrase no_prefix_meta}</option></vb:if>
                   {vb:raw prefix_options}
                 </select>
                 </vb:if>
                 <p class="description"></p>  
                 <label for="titlefield">{vb:rawphrase title}:</label>
                 <input type="text" name="title" class="primary textbox" id="titlefield" maxlength="{vb:raw vboptions.titlemaxchars}" value="{vb:raw title}" tabindex="1" />
                 <img id="posticon_preview" src="{vb:raw selectedicon.src}" alt="{vb:raw selectedicon.alt}" title="Selected post icon" />
               </div>
               <div class="blockrow">
                 {vb:rawphrase message_by_x_on_y_at_z, {vb:link member, {vb:raw postinfo}}, {vb:raw postinfo.username}, {vb:raw postinfo.postdate}, {vb:raw postinfo.posttime}}:
               </div>
         
               {vb:raw messagearea}
   
               {vb:raw posticons}
   
             </div>
           </div>
         </td>
         <td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
         <td width="39%" valign="top">
           <h3 class="blockhead">{vb:rawphrase additional_options}</h3>
           <div class="blockbody formcontrols">
             <div class="section">
               <vb:if condition="$show['podcasturl']">
               <!-- podcast stuff -->
               <div class="blockrow" id="podcastoptions">
                 <ul class="group">
                   <li>
                     <label for="podcasturl">{vb:rawphrase podcast_url}:</label>
                     <input type="text" class="primary textbox" id="podcasturl" name="podcasturl" value="{vb:raw podcasturl}" tabindex="1" />
                   </li>
                   <li>
                     <label for="podcastsize">{vb:rawphrase filesize_bytes}:</label>
                     <input type="text" class="primary textbox" id="podcastsize" name="podcastsize" value="{vb:raw podcastsize}" tabindex="1" />
                   </li>
                   <li>
                     <label for="podcastsubtitle">{vb:rawphrase subtitle}:</label>
                     <input type="text" class="primary textbox" id="podcastsubtitle" name="podcastsubtitle" value="{vb:raw podcastsubtitle}" tabindex="1" />
                   </li>
                   <li>
                     <label for="podcastexplicit">{vb:rawphrase explicit}:</label>
                     <ul class="checkradio group rightcol">
                       <li><label><input type="radio" id="podcastexplicit" name="podcastexplicit" tabindex="1" value="1"<vb:if condition="$explicitchecked"> checked="checked"</vb:if> />{vb:rawphrase yes}</label></li>
                       <li><label><input type="radio" id="podcastexplicit" name="podcastexplicit" tabindex="1" value="0"<vb:if condition="!$explicitchecked"> checked="checked"</vb:if> />{vb:rawphrase no}</label></li>
                     </ul>
                   </li>
                   <li>
                     <label for="podcastkeywords">{vb:rawphrase keywords}:</label>
                     <input type="text" class="primary textbox" id="podcastkeywords" name="podcastkeywords" value="{vb:raw podcastkeywords}" tabindex="1" />
                   </li>
                   <li>
                     <label for="podcastauthor">{vb:rawphrase author}:</label>
                     <input type="text" class="primary textbox" id="podcastauthor" name="podcastauthor" value="{vb:raw podcastauthor}" tabindex="1" />
                   </li>
                 </ul>
               </div>
               <!-- / podcast stuff -->
               </vb:if>
   
               <vb:if condition="$show['misc_options']">
               <fieldset class="blockrow" id="miscoptions">
                 <legend>{vb:rawphrase additional_options}</legend>
                 <dl class="group dep_group">
                   <ul class="checkradio group rightcol">
                     <vb:if condition="$bbuserinfo['signature'] != ''"><li><label for="cb_signature"><input type="checkbox" id="cb_signature" name="signature" value="1" tabindex="1" {vb:raw checked.signature} /> {vb:rawphrase show_your_signature}</label></li></vb:if>
                     <vb:if condition="$show['parseurl']"><li><label for="cb_parseurl"><input type="checkbox" id="cb_parseurl" name="parseurl" value="1" tabindex="1" {vb:raw checked.parseurl} /> {vb:rawphrase automatically_parse_links_in_text}</label> <p class="description">{vb:rawphrase automatically_parse_links_description}</p></li></vb:if>
                     {vb:raw disablesmiliesoption}
                   </ul>
                 </dl>
               </fieldset>
               </vb:if>
               
               {vb:raw htmloption}  
               
               {vb:raw attachmentoption}
   
               <vb:if condition="$show['member']">
               <fieldset class="blockrow" id="autosubscribe">
                 <legend>{vb:rawphrase subscription}</legend>
                 <dl class="group dep_group">
                   <dt>
                     <label for="subscribe">{vb:rawphrase thread_subscription}:</label>
                     <input type="checkbox" id="subscribe" class="dep_ctrl" tabindex="1"<vb:if condition="!$emailchecked[9999]"> checked="checked"</vb:if> />
                   </dt>
                   <dd id="subscribe_deps" class="rightcol">
                     <ul class="group">
                       <li><select class="primary" name="emailupdate" tabindex="1">
                         <option value="9999" {vb:raw emailchecked.9999}>{vb:rawphrase do_not_subscribe}</option>
                         <option value="0" {vb:raw emailchecked.0}>{vb:rawphrase no_email_notification}</option>
                         <option value="1" {vb:raw emailchecked.1}>{vb:rawphrase instant_email_notification}</option>
                         <option value="2" {vb:raw emailchecked.2}>{vb:rawphrase daily_email_notification}</option>
                         <option value="3" {vb:raw emailchecked.3}>{vb:rawphrase weekly_email_notification}</option>
                       </select></li>
                       <vb:if condition="$show['subscriptionfolders']"><li><label for="folderid">{vb:rawphrase folder}:<br /><select class="primary" id="folderid" name="folderid" tabindex="1">{vb:raw folderbits}</select></label></li></vb:if>
                     </ul>
                   </dd>
                 </dl>
                 <p class="description">{vb:rawphrase add_subscription_desc}</p>
               </fieldset>
               </vb:if>
   
               {vb:raw threadmanagement}
   
             </div>
           </div>
     
           {vb:raw forumrules}
         </td>
       </tr>
     </table>
     <div class="group" align="center" style="float:center;">
       <input type="submit" class="button" name="sbutton" value="{vb:rawphrase save_changes}" accesskey="s" tabindex="1" />
       <input type="submit" class="button" value="{vb:rawphrase preview_changes}" name="preview" accesskey="r" tabindex="1" />
     </div>
   
     <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
     <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
     <input type="hidden" name="do" value="updatepost" />
     <input type="hidden" name="p" value="{vb:raw postid}" />
     <input type="hidden" name="posthash" value="{vb:raw posthash}" />
     <input type="hidden" name="poststarttime" value="{vb:raw poststarttime}" />
   
   <vb:if condition="$return_node">
     <input type="hidden" name="return_node" value="{vb:raw return_node}" />
   </vb:if>
   </form>
   
   {vb:raw footer}
   
   </body>
   </html>   حال ذخیره نمایید و دوباره به قسمت:

   استایل ها & قالب ها ===> جست و جوی در قالب ها ===> متن زیر را سرچ نمایید.

   newreply

   و جستجو رو بزنید و کد زیر را جایگزین کدهای زیر کنید .


   کد:
   {vb:stylevar htmldoctype}
   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"<vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']"> xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"</vb:if> dir="{vb:stylevar textdirection}" lang="{vb:stylevar languagecode}">
   <head>
     {vb:raw headinclude}
     {vb:cssfile reviewpost.css,attachment.css}
   
     <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin-editor.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
     <title>{vb:raw threadinfo.prefix_plain_html} {vb:raw threadinfo.title} - {vb:rawphrase reply_to_topic}</title>
   {vb:raw headinclude_bottom}
   </head>
   <body>
   
   {vb:raw header}
   
   {vb:raw navbar}
   
   <div id="pagetitle">
     <h1>{vb:rawphrase reply_to_thread}</h1>
     <p class="description">{vb:rawphrase post_a_reply_to_thread}: {vb:raw threadinfo.prefix_plain_html} <a href="{vb:link thread, {vb:raw threadinfo}}">{vb:raw threadinfo.title}</a></p>
   </div>
   <br />
   <form class="block vbform" action="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}newreply.php?do=postreply&amp;t={vb:raw threadid}" method="post" name="vbform" onsubmit="return vB_Editor['{vb:raw editorid}'].prepare_submit(0, {vb:raw vboptions.postminchars})">
   
     {vb:raw postpreview}
   
     <table cellpadding="{vb:stylevar padding}" cellspacing="{vb:stylevar spacing}" border="0" width="100%" align="center">
       <tr>
         <td width="60%" valign="top">
           <h2 class="blockhead">{vb:rawphrase your_message}</h2>
           <div class="wysiwyg_block">
             <div class="blockbody formcontrols">
               <div class="section">
                 
                 {vb:raw usernamecode}
                 
                 {vb:raw human_verify}
   
                 <div class="blockrow">
                   <label for="title" class="full">{vb:rawphrase title}:</label>
                   <input type="text" class="primary textbox full" name="title" id="title" value="{vb:raw title}" maxlength="{vb:raw vboptions.titlemaxchars}" tabindex="1" title="{vb:rawphrase optional}" />&nbsp;<img id="display_posticon" src="{vb:raw selectedicon.src}" alt="{vb:raw selectedicon.alt}" />
                 </div>
   
                 {vb:raw messagearea}
   
                 <vb:if condition="$unquoted_post_count > 0">
                 <div id="unquoted_posts" class="smallfont" style="display: none">
                 <vb:if condition="$unquoted_post_count == 1">
                   {vb:rawphrase selected_1_post_not_part_thread}
                 <vb:else />
                   {vb:rawphrase selected_x_posts_not_part_thread, {vb:raw unquoted_post_count}}
                 </vb:if>
                 </div>
       
                 <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_quote.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
                 <script type="text/javascript">
                 <!--
                   if (AJAX_Compatible)
                   {
                     fetch_object('unquoted_posts').style.display = '';
                   }
                     init_unquoted_posts('{vb:raw editorid}', {vb:raw threadinfo.threadid});
                 // -->
                 </script>
                 </vb:if>
   
                 {vb:raw posticons}
               </div>
             </div>
           </div>
         </td>
         <td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
         <td width="39%" valign="top">
           <vb:if condition="$show['additional_options']">
           <h3 class="blockhead">{vb:rawphrase additional_options}</h3>
           <div class="blockbody formcontrols">
             <div class="section">
               <vb:if condition="$show['misc_options']">
               <fieldset class="blockrow">
                 <legend>{vb:rawphrase additional_options}</legend>
                 <dl class="group dep_group">
                   <ul class="checkradio group rightcol">
                     <vb:if condition="$bbuserinfo['signature'] != ''">
                     <li><label for="cb_signature"><input type="checkbox" name="signature" value="1" id="cb_signature" tabindex="1" {vb:raw checked.signature} /> {vb:rawphrase show_your_signature}</label></li>
                     </vb:if>
                     <vb:if condition="$show['parseurl']">
                     <li><label for="cb_parseurl"><input type="checkbox" name="parseurl" value="1" id="cb_parseurl" tabindex="1" {vb:raw checked.parseurl} /> {vb:rawphrase automatically_parse_links_in_text}</label></li>
                     </vb:if>
                     {vb:raw disablesmiliesoption}
                   </ul>
                 </dl>
               </fieldset>
               </vb:if>
   
               {vb:raw htmloption}  
   
               {vb:raw attachmentoption}
   
               <vb:if condition="$show['member']">
               <fieldset class="blockrow">
                 <legend>{vb:rawphrase subscription}</legend>
                 <dl class="group dep_group">
                   <dt>
                     <label for="subscribe">{vb:rawphrase thread_subscription}:</label>
                     <input type="checkbox" id="subscribe" name="subscribe" tabindex="1" class="dep_ctrl" value="1" {vb:raw checked.subscribe} />
                   </dt>
                   <dd id="subscribe_deps" class="rightcol">
                     <ul class="group">
                       <li>
                         <select class="primary" name="emailupdate" tabindex="1">
                           <option value="0" {vb:raw emailchecked.0}>{vb:rawphrase no_email_notification}</option>
                           <option value="1" {vb:raw emailchecked.1}>{vb:rawphrase instant_email_notification}</option>
                           <option value="2" {vb:raw emailchecked.2}>{vb:rawphrase daily_email_notification}</option>
                           <option value="3" {vb:raw emailchecked.3}>{vb:rawphrase weekly_email_notification}</option>
                         </select>
                       </li>
   
                       <vb:if condition="$show['subscribefolders']">
                       <li><select class="primary" name="folderid" tabindex="1">{vb:raw folderbits}</select></li>
                       </vb:if>
                     </ul>
                   </dd>
                 </dl>
               </fieldset>
               </vb:if>
   
               <vb:if condition="$show['threadrating']">
               <fieldset class="blockrow">
                 <legend>{vb:rawphrase rate_thread}</legend>
                 <dl class="group dep_group">
                   <dt>
                     <label for="rating">{vb:rawphrase rate_thread_with_following_value}:</label>
                     <input type="checkbox" tabindex="1" class="dep_ctrl" id="rating" value="1" name="rate" {vb:raw checked.rate} />
                   </dt>
                   <dd id="rating_deps" class="rightcol">
                     <select class="rating" name="rating" tabindex="1">
                       <option style="background-image: url({vb:stylevar imgdir_rating}/rating-15_5.png)" value="5"{vb:raw rate.5}>{vb:rawphrase excellent}</option>
                       <option style="background-image: url({vb:stylevar imgdir_rating}/rating-15_4.png)" value="4"{vb:raw rate.4}>{vb:rawphrase good}</option>
                       <option style="background-image: url({vb:stylevar imgdir_rating}/rating-15_3.png)" value="3"{vb:raw rate.3}>{vb:rawphrase average}</option>
                       <option style="background-image: url({vb:stylevar imgdir_rating}/rating-15_2.png)" value="2"{vb:raw rate.2}>{vb:rawphrase bad}</option>
                       <option style="background-image: url({vb:stylevar imgdir_rating}/rating-15_1.png)" value="1"{vb:raw rate.1}>{vb:rawphrase terrible}</option>
                     </select>
                   </dd>
                 </dl>
                 <p class="description">{vb:rawphrase rate_thread_explain}</p>
               </fieldset>
               </vb:if>
   
               {vb:raw threadmanagement}
   
             </div>
           </div>
   
           {vb:raw forumrules}
         </td>
       </tr>
     </table>
     <div class="group" align="center" style="float:center;">
       <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
       <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
       <input type="hidden" name="do" value="postreply" />
       <input type="hidden" name="t" value="{vb:raw threadid}" />
       <input type="hidden" name="p" value="{vb:raw postid}" />
       <input type="hidden" name="specifiedpost" value="{vb:raw specifiedpost}" />
       <input type="hidden" name="posthash" value="{vb:raw posthash}" />
       <input type="hidden" name="poststarttime" value="{vb:raw poststarttime}" />
       <vb:if condition="$return_node">
         <input type="hidden" name="return_node" value="{vb:raw return_node}" />
       </vb:if>
       <input type="hidden" name="loggedinuser" value="{vb:raw bbuserinfo.userid}" />
       <input type="hidden" name="multiquoteempty" id="multiquote_empty_input" value="{vb:raw multiquote_empty}" />
       <vb:if condition="$show['fb_publishcheckbox']">
         {vb:raw fbpublishcheckbox}
       </vb:if>
       <input type="submit" class="button" name="sbutton" id="{vb:raw editorid}_save" value="{vb:rawphrase submit_reply}" accesskey="s" tabindex="1" />
       <input type="submit" class="button" name="preview" value="{vb:rawphrase preview_post}" accesskey="r" tabindex="1" />
     </div>
     </vb:if>
   
     <vb:if condition="threadreviewbits">
     <div class="blockhead collapse">
       <a class="collapse" id="collapse_nrreview" href="{vb:raw relpath}#top"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/collapse{vb:raw vbcollapse.collapseimg_nrreview}_40b.png" alt="" border="0" /></a>
       <h2>{vb:rawphrase topic_review_newest_first}</h2>
     </div>
     <div id="nrreview" style="{vb:raw vbcollapse.collapseobj_nrreview}">
       <div class="blockbody formcontrols">
         <ul id="postlist">
           {vb:raw threadreviewbits}
         </ul>
       </div>
     
       <vb:if condition="$show['reviewmore']">
       <div class="blockfoot">
         {vb:rawphrase thread_has_more_than_x_review, {vb:raw vboptions.maxposts}, {vb:link thread, {vb:raw threadinfo}}}
       </div>
       </vb:if>
     </div>
     </vb:if>
   
   </form>
   
   {vb:raw footer}
   
   </body>
   </html>

   حال ذخیره نمایید و به در قسمت جستجو دوباره کد زیر را سرچ نمایید :

   newthread

   و کدهای آن را پاک نمایید و کد زیر را جایگزین آن نمایید:


   کد:
   {vb:stylevar htmldoctype}
   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"<vb:if condition="$vboptions['enablefacebookconnect']"> xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"</vb:if> dir="{vb:stylevar textdirection}" lang="{vb:stylevar languagecode}">
   <head>
     {vb:raw headinclude}
   
     {vb:cssfile attachment.css}
     <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin-editor.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
     <title>{vb:raw foruminfo.title_clean} - {vb:rawphrase post_new_thread}</title>
   {vb:raw headinclude_bottom}
   </head>
   <body>
   
   {vb:raw header}
   
   {vb:raw navbar}
   
   <div id="pagetitle">
     <h1>{vb:rawphrase post_new_thread}</h1>
     <p class="description">{vb:rawphrase forum}: <a href="{vb:link forum, {vb:raw foruminfo}}">{vb:raw foruminfo.title}</a></p>
   </div>
   <br />
   <form class="vbform block" action="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}newthread.php?do=postthread&amp;f={vb:raw forumid}" method="post" name="vbform" onsubmit="return vB_Editor['{vb:raw editorid}'].prepare_submit(this.subject.value, {vb:raw vboptions.postminchars})">
   
     {vb:raw postpreview}
   
     <table cellpadding="{vb:stylevar padding}" cellspacing="{vb:stylevar spacing}" border="0" width="100%" align="center">
       <tr>
         <td width="60%" valign="top">
           <h2 class="blockhead">{vb:rawphrase your_message}</h2>
           <div class="blockbody formcontrols">
             <div class="section">
   
               {vb:raw usernamecode}
   
               {vb:raw human_verify}
   
               <div class="blockrow">
                 <vb:if condition="$prefix_options">
                 <label for="prefixfield" class="full">{vb:rawphrase prefix}:</label>
                 <select name="prefixid" id="prefixfield" class="full" tabindex="1">
                 <option value="">{vb:rawphrase no_prefix_meta}</option>
                   {vb:raw prefix_options}
                 </select>
                 <p class="description"></p>
                 </vb:if>
           
                 <label for="subject" class="full">{vb:rawphrase title}:</label>
                 <input type="text" class="primary full textbox" name="subject" id="subject" value="{vb:raw subject}" maxlength="{vb:raw vboptions.titlemaxchars}" tabindex="1" />&nbsp;<img id="display_posticon" src="{vb:raw selectedicon.src}" alt="{vb:raw selectedicon.alt}" />
               </div>
   
               {vb:raw messagearea}
   
               {vb:raw posticons}
   
               <vb:if condition="$show['tag_option']">
               <div class="blockrow">
                 <label for="tagpopup_ctrl" class="full">{vb:rawphrase tags}:</label>
                 <div id="tagpopup" class="popupmenu nomouseover noclick nohovermenu">
                   <input type="text" class="primary full textbox popupctrl" name="taglist" id="tagpopup_ctrl" value="{vb:raw newpost.taglist}" tabindex="1" />
                   <div id="tagpopup_body" class="popupbody"></div>
                 </div>
                 <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_ajax_suggest.js?v={vb:raw vboptions.simpleversion}"></script>
                 <script type="text/javascript">
                 <!--
                   tag_add_comp = new vB_AJAX_TagSuggest('tag_add_comp', 'tagpopup_ctrl', 'tagpopup');
                   tag_add_comp.allow_multiple = true;
                   tag_add_comp.set_delimiters('{vb:raw tag_delimiters}');
                 //-->
                 </script>
                 <p class="singledescription">{vb:rawphrase separate_tags_using_comma}<vb:if condition="$show['tags_remain']"> {vb:rawphrase you_may_add_x_tags_to_thread, {vb:raw tags_remain}}</vb:if></p>
               </div>
               </vb:if>
             </div>
           </div>
         </td>
         <td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
         <td width="39%" valign="top">
           <vb:if condition="$show['additional_options']">
           <h3 class="blockhead">{vb:rawphrase additional_options}</h3>
           <div class="blockbody formcontrols">
             <div class="section">
               <vb:if condition="$show['misc_options']">
               <fieldset class="blockrow">
                 <legend>{vb:rawphrase additional_options}</legend>
                 <dl class="group dep_group">
                   <ul class="checkradio group rightcol">
                     <vb:if condition="$bbuserinfo['signature'] != ''">
                     <li><label for="cb_signature"><input type="checkbox" name="signature" value="1" id="cb_signature" tabindex="1" {vb:raw checked.signature} /> {vb:rawphrase show_your_signature}</label></li>
                     </vb:if>
                     <vb:if condition="$show['parseurl']">
                     <li><label for="cb_parseurl"><input type="checkbox" name="parseurl" value="1" id="cb_parseurl" tabindex="1" {vb:raw checked.parseurl} /> {vb:rawphrase automatically_parse_links_in_text}</label></li>
                     </vb:if>
                     {vb:raw disablesmiliesoption}
                   </ul>
                 </dl>
               </fieldset>
               </vb:if>
   
               {vb:raw htmloption}  
               
               {vb:raw attachmentoption}
   
               <vb:if condition="$show['member']">
               <fieldset class="blockrow">
                 <legend>{vb:rawphrase subscription}</legend>
                 <dl class="group dep_group">
                   <dt>
                     <label for="subscribe">{vb:rawphrase thread_subscription}:</label>
                     <input type="checkbox" id="subscribe" name="subscribe" value="1" class="dep_ctrl" {vb:raw checked.subscribe} tabindex="1" />
                   </dt>
                   <dd id="subscribe_deps" class="rightcol">
                     <ul class="group">
                       <li>
                         <select class="primary" name="emailupdate" tabindex="1">
                           <option value="0" {vb:raw emailchecked.0}>{vb:rawphrase no_email_notification}</option>
                           <option value="1" {vb:raw emailchecked.1}>{vb:rawphrase instant_email_notification}</option>
                           <option value="2" {vb:raw emailchecked.2}>{vb:rawphrase daily_email_notification}</option>
                           <option value="3" {vb:raw emailchecked.3}>{vb:rawphrase weekly_email_notification}</option>
                         </select>
                       </li>
                       <vb:if condition="$show['subscribefolders']">
                       <li><select class="primary" name="folderid" tabindex="1">{vb:raw folderbits}</select></li>
                       </vb:if>
                     </ul>
                   </dd>
                 </dl>
               </fieldset>
               </vb:if>
   
               <vb:if condition="$show['poll']">
               <fieldset class="blockrow">
                 <legend>{vb:rawphrase post_a_poll}</legend>
                 <dl class="group dep_group">
                   <dt>
                     <label for="postpoll">{vb:rawphrase create_a_poll} <vb:if condition="$vboptions['maxpolloptions']"> ({vb:rawphrase maximum} {vb:raw vboptions.maxpolloptions})</vb:if>:</label>
                     <input type="checkbox" name="postpoll" value="yes" id="postpoll" tabindex="1" {vb:raw checked.postpoll} class="dep_ctrl" /> 
                   </dt>
                   <dd id="postpoll_deps" class="rightcol">
                     <input type="text" class="textbox numeric" size="5" name="polloptions" value="{vb:raw polloptions}" id="polloptnum" tabindex="1" />
                   </dd>
                 </dl>
               </fieldset>
               </vb:if>
   
               {vb:raw threadmanagement}
             </div>
   
             <vb:if condition="$show['podcasturl']">
             <h4 class="blocksubhead">{vb:rawphrase podcast_options}</h4>
               <div class="section">
                 <div class="blockrow">
                   <label>{vb:rawphrase podcast_options}:</label>
                     <ul class="checkradio group rightcol">
                       <li><label><input type="text" class="primary textbox" name="podcasturl" id="podcasturl" value="{vb:raw podcasturl}" maxlength="255" tabindex="1" title="{vb:rawphrase podcast_url}" /> {vb:rawphrase podcast_url}</label></li>
                       <li><label><input type="text" class="primary textbox" name="podcastsize" id="podcastsize" value="{vb:raw podcastsize}" tabindex="1" title="{vb:rawphrase podcast_size}" /> {vb:rawphrase filesize_bytes}</label></li>
                       <li><label><input type="text" class="primary textbox" id="podcastsubtitle" name="podcastsubtitle" value="{vb:raw podcastsubtitle}" maxlength="255" tabindex="1" title="{vb:rawphrase subtitle}" /> {vb:rawphrase subtitle}</label></li>
                       <li><label><input type="checkbox" id="podcastexplicit" name="podcastexplicit" value="1" tabindex="1" {vb:raw explicitchecked} title="{vb:rawphrase explicit}" /> {vb:rawphrase explicit}</label></li>
                       <li><label><input type="text" class="primary textbox" id="podcastkeywords" name="podcastkeywords" value="{vb:raw podcastkeywords}" maxlength="255" tabindex="1" title="{vb:rawphrase keywords}" /> {vb:rawphrase keywords}</label></li>
                       <li><label><input type="text" class="primary textbox" id="podcastauthor" name="podcastauthor" value="{vb:raw podcastauthor}" maxlength="255" tabindex="1" title="{vb:rawphrase author}" /> {vb:rawphrase author}</label></li>
                     </ul>
                 </div>
               </div>
             </vb:if>
           </div>
           </vb:if>
     
           {vb:raw forumrules}
         </td>
       </tr>
     </table>
     <div class="group" align="center" style="float:center;">
       <input type="hidden" name="s" value="{vb:raw session.sessionhash}" />
       <input type="hidden" name="securitytoken" value="{vb:raw bbuserinfo.securitytoken}" />
       <input type="hidden" name="f" value="{vb:raw forumid}" />
       <input type="hidden" name="do" value="postthread" />
       <input type="hidden" name="posthash" value="{vb:raw posthash}" />
       <input type="hidden" name="poststarttime" value="{vb:raw poststarttime}" />
       <input type="hidden" name="loggedinuser" value="{vb:raw bbuserinfo.userid}" />
       <vb:if condition="$show['fb_publishcheckbox']">
         {vb:raw fbpublishcheckbox}
       </vb:if>
       <input type="submit" class="button" name="sbutton" id="{vb:raw editorid}_save" value="{vb:rawphrase submit_new_thread}" accesskey="s" tabindex="1" />
       <input type="submit" class="button" name="preview" value="{vb:rawphrase preview_post}" accesskey="r" tabindex="1" />
     </div>
   </form>
   
   {vb:raw footer}
   
   </body>
   </html>

   و حال ذخیره را بزنید و حال به یک موضوع ارسال نمایید خواهید دید که موضوع جدید به سبکی بسیار جالب خواهد شد .امیدوارم که مفید مواقع بشه .
   تصاویر پیوست شده
   ویرایش توسط GoyaFilter : 2011/10/15 در ساعت 11:30 PM
 1. Top | #2
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  4.1.11
  نوشته ها
  1,541
  میزان امتیاز
  196

  پیش فرض

  یه اسکرین شات هم بده ببینیم چه بلایی داری سر فروم میاری

  کاربر مقابل از Mr.FranK بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 2. Top | #3
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  3,040
  میزان امتیاز
  403

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Mr.FranK نمایش پست ها
  یه اسکرین شات هم بده ببینیم چه بلایی داری سر فروم میاری

  ماشالله ما که هنوز نزدیم شما اومدید پست زدید عزیزم بزار تا تاپیک بیاد برای خودم بالا بعدش میزارم .الان هم قرار دادم

  کاربر مقابل از GoyaFilter بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 3. Top | #4
  کاربر اخراجی

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  2,488
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  سلام. اگر که ممکنه اسکرین شات از موقعی که پست ارسال شده است بزارید تا دقیق تغییرات رو مشاهده کنیم.

  کاربر مقابل از ALIREZA_2010 بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 4. Top | #5
  مدیر ارشد

  ورژن ویبولتین
  v4.1.3 PL8
  نوشته ها
  6,803
  میزان امتیاز
  934

  پیش فرض

  روی استایلی غیر از استایل دیفالت کسی تست کرد؟

  کاربر مقابل از H0sseiN بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 5. Top | #6
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  4.2.0
  نوشته ها
  3,040
  میزان امتیاز
  403

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط ALIREZA_2010 نمایش پست ها
  سلام. اگر که ممکنه اسکرین شات از موقعی که پست ارسال شده است بزارید تا دقیق تغییرات رو مشاهده کنیم.
  سلام منظورتون از ارسال چی هست ؟ وقتی که پست ارسال شد که مثل همون قبل هست تنها تغییری که ایجاد شده اینکه در ارسال موضوع جدید تغییر ایجاد شده . عکسها هم ضمیمه شده است .موفق باشید

  نقل قول نوشته اصلی توسط H0sseiN نمایش پست ها
  روی استایلی غیر از استایل دیفالت کسی تست کرد؟
  هیچ فرقی نمیکنه روی همه ی استایلها درست کار میکنه .این هم شات فقط عکسش کوچیکه برنامه نداشتم درست عکس بگیرم : http://goya.tibahost.tk/images/twazwli52uh9sa84bxiv.png

  3 تشکر توسط:


 6. Top | #7
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  Connect
  نوشته ها
  2,771
  میزان امتیاز
  337

  پیش فرض

  درود .

  این قدیمه یکی دیگه هم گذاشته بودش

  رو سرعت فرقی نداره ؟

  کاربر مقابل از Amir Lord بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 7. Top | #8
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  4.1.9
  نوشته ها
  2,927
  میزان امتیاز
  358

  پیش فرض

  گویا فقط تغییر عنوان داند!

  3 تشکر توسط:


 8. Top | #9
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  4.1.11
  نوشته ها
  1,541
  میزان امتیاز
  196

  پیش فرض

  حالا به هر حال من بدون مشکل انجام دادم

  کاربر مقابل از Mr.FranK بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 9. Top | #10
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  163
  میزان امتیاز
  24

  پیش فرض

  اخه دوست عزيز چه تغييراتي داره.براي من ه هيچ فرقي نكرد

صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. پاسخ: 683
  آخرين نوشته: 2016/08/16, 07:36 PM
 2. آموزش نحوه / چگونگی نصب شکلک ها روی ویبولتین
  توسط VBIran در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 87
  آخرين نوشته: 2014/03/30, 12:26 PM
 3. پاسخ: 42
  آخرين نوشته: 2013/07/13, 04:02 PM
 4. پاسخ: 5
  آخرين نوشته: 2013/02/21, 09:59 PM
 5. آموزش چگونگی نصب کامل فارسی VB Seo در وی بولتین
  توسط VBIran در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 9
  آخرين نوشته: 2011/01/26, 02:23 PM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •