مزایده فروش دامنه معروف vBulletin.us

برای دیدن قیمت پایه و تاریخ پایان مزایده و ... از لینک زیر وارد شوید .

برای شرکت در مزایده از لینک زیر وارد شوید .

http://forum.persiantools.com/t219704.html


نکته مهم : مزایده در فروم پرشین تولز انجام میشود !