xml که میدونی چیه؟!! با wordpad باز کن ctrl+f رو بزن و یه قسمت از اون متن رو جستجو کن