دوست عزیز شما هم داستان کردیا
بزودی جواب داده میشه بعدش هم دیگه پوینت شارژ نمیشه
بسته شد (سایر مدیران اگر بخوان پاسختون رو بدن دسترسیی دارن)