رفتم داخل تنظیمات اصلی انجمن بخش مدیریت محتوا ادرس صفحه اصلی رو تغییر دادم و ذخیره کردم و بعد ذخیره دیگه انجمن بالا نیامد و صفحه اخطار داد
مشکل از کجاست؟
ادرس انجمن
http://www.asrblog.ir/forum/