درود رفقا..
من هرچه کردم، نشد که نشد !
عکس رو ببینید:
asass.png
اون قسمت امتیازها، و بعد هم قسمت Rep Power هست که میخوام کادرش یخته بزرگتر شه، که کلمه Rep زشت به نظر نیاد مثل الان..
کمک کنید رفقا، تا ردیفش کنیم دیه..
کلبه دار