درخواست راهنمایی درباره مشکل د قابل نمایش اعضا در انجمن با نسخه 1.4.7

را نصب کردم و مشکل در قالبش دارم مثل شکل زیر نمایش داده میشه از کجا باید مشکل را حل کنم


بعد از بروز رسانی این شکلی شده