تبلیغات در اینترنتPanypay
نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5

مقاله: پست بیت کاملا زیبا و حرفه یی برای vb 4x

  1. پست بیت کاملا زیبا و حرفه یی برای vb 4x »

   پست بیت کاملا زیبا و حرفه یی برای vb 4x

   نگارش: , by (کاربر سایت)
   2011/11/08 06:29 AM
   امتیاز:  (2 رای ، میانگین : 4.50 )

   بسم الله الرحمن الرحیم

   اینم یه پست بیت کاملا زیبا وحرفه یی


   برای وی بی 4x
   ابتدا به ادمین سی پی --> جستجوی قالب بروید --> جستجو کنید : postbit_legacy

   درون آن را با کد زیر عوض کنید .

   کد:
   {vb:raw template_hook.postbit_start}
   <br />
   <li class="postbitlegacy postbitim postcontainer" id="post_{vb:raw post.postid}">
   <!-- see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles -->
   
     <div class="posthead">
       <label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}">
       <span class="postdate {vb:raw post.statusicon}">
       <vb:if condition="$show['announcement']">
       <span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>
       <vb:else />
       <span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span>
       </vb:if>
       </span>
       </label>
       <span class="nodecontrols">
       <vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid']">
         <a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a>
       </vb:if>
       <vb:if condition="$show['inlinemod']">
         <input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" />
       </vb:if>
       </span>
     </div>
     <div class="postdetails">
        <div class="userinfo">
   <div class="new_stylepostbit2">
         <div class="username_container">
         <vb:if condition="$post['userid']">
           {vb:raw memberaction_dropdown}
   
         <vb:else />
           <span class="username guest">{vb:raw post.musername}</span>
         </vb:if>
         </div>  </div>
   
   <div class="new_stylepostbit2">
   
   {vb:raw post.usertitle}
         </div>
         </span>
               {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}
               <vb:if condition="$show['avatar']">
   <div class="new_stylepostbit2">
         <a class="" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}">
           <img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" />
         </a></div>
   
   
         </vb:if>
   
   
   <vb:if condition="$post['rank']">
   <div class="new_stylepostbit2">
   <span class="rank">
    {vb:raw post.rank}</span>
         </div></vb:if>         
           <vb:if condition="$post['userid']">
   
   
   <div class="new_stylepostbit">
   وضیعت : {vb:raw post.onlinestatus}</div>
   
       <vb:if condition="$post['joindate']">
   
   <div class="new_stylepostbit">{vb:rawphrase join_date}: {vb:raw post.joindate}</div> </vb:if>
   <div class="new_stylepostbit"> {vb:rawphrase userid}: {vb:raw post.userid}</div>
   <vb:if condition="$post['field2']"><div class="new_stylepostbit"> {vb:rawphrase location_perm}: {vb:raw post.field2}</div></vb:if>
   
   <vb:if condition="$post['field5']"> <div class="new_stylepostbit">تلفن همراه: 
   {vb:raw post.field5}</div></vb:if>
   
   <vb:if condition="$post['field6']"><div class="new_stylepostbit">ÑÞã ÇáåÇÊÝ: {vb:raw post.field6}</div></vb:if>
   
   <vb:if condition="$post['field7']"> <div class="new_stylepostbit">ÇáãæÞÚ ÇáÔÎÕì: 
   <a href="{vb:raw post.field7}" target="_blank">{vb:raw post.field7}</div></vb:if></a>
   
   <vb:if condition="$post['field8']"><div class="new_stylepostbit">ÇáÇíãíá ÇáÔÎÕì: {vb:raw post.field8}</div></vb:if>
   
   <vb:if condition="$post['age']">
   <div class="new_stylepostbit">
   {vb:rawphrase age}: {vb:raw post.age}</div></vb:if>
   <div class="new_stylepostbit">
   {vb:rawphrase 'posts'}: {vb:raw post.posts}</div>
   
   
   <vb:if condition="$show['reppower']">
   <div class="new_stylepostbit"> 
     {vb:rawphrase reppower} : {vb:raw post.reppower}
               </div></vb:if>
   <vb:if condition="$show['reputation']">
   <div class="new_stylepostbit">
           <span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reputationdisplay}</span>
         </div>
               </vb:if>
   
           <vb:if condition="$post['icq'] OR $post['aim'] OR $post['msn'] OR $post['yahoo'] OR $post['skype']">
   
            <div class="imlinks"> <div class="new_stylepostbit2"> 
   {vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon}
          
         </div></div> </vb:if>
           <vb:if condition="$template_hook[postbit_userinfo_right_after_posts]">
         <div class="new_stylepostbit2"> 
          {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}   
          </div>    </vb:if>  
          
          <vb:if condition="$template_hook[postbit_userinfo_right]">
         <div class="new_stylepostbit2"> 
           {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right}
           </div>    </vb:if>
           </dl>
           
           <vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']">
           <dl class="user_rep">
             <vb:if condition="$show['infraction']">
   <div class="new_stylepostbit">
       {vb:rawphrase infractions}
       {vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</div>
             </vb:if>
   
   
           </vb:if>
           
                
   
         </vb:if>
       </div>
       <div class="postbody">
         <div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>">
           {vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}
           <vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']">
           <h2 class="title title44 icon icon{vb:raw post.iconid}">
             {vb:raw post.title}
           </h2>
           </vb:if>
   
     <vb:if condition="$post['isfirstshown']">
                 {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start}
                 {vb:raw ad_location.thread_first_post_content}
               </vb:if>
               <vb:if condition="$post['islastshown']">
                 {vb:raw ad_location.thread_last_post_content}
               </vb:if>
           <div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>">
             <div id="post_message_{vb:raw post.postid}">
             <blockquote class="postcontent restore ">
                 {vb:raw post.message}
               </blockquote>
             </div>
   
             <vb:if condition="$show['attachments']">
               <div class="attachments">
   
               <vb:if condition="$show['thumbnailattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_thumbnails}" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend>
                   {vb:raw post.thumbnailattachments}
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
               <vb:if condition="$show['imageattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                   {vb:raw post.imageattachments}
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
               <vb:if condition="$show['imageattachmentlink']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
                   <ul>
                   {vb:raw post.imageattachmentlinks}
                   </ul>
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
               <vb:if condition="$show['otherattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend>
                   <ul>
                   {vb:raw post.otherattachments}
                   </ul>
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
               <vb:if condition="$show['moderatedattachment']">
                 <fieldset class="postcontent">
                   <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend>
                   <ul>
                   {vb:raw post.moderatedattachments}
                   </ul>
                 </fieldset>
               </vb:if>
   
               </div>
             <!-- / attachments -->
             </vb:if>
           </div>
         </div>
         <vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']">
         <div class="after_content">
           <vb:if condition="$show['postedited']">
           <!-- edit note -->
           <blockquote class="postcontent lastedited">
   <!--          <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.png" class="inlineimg" alt="" /> -->
             <vb:if condition="$show['postedithistory']">
               {vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, 
                 {vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}}
             <vb:else />
               {vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}}
             </vb:if>
             <vb:if condition="$post['edit_reason']">
               <span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason}
             </vb:if>
           </blockquote>
           <!-- / edit note -->
           </vb:if>
                       {vb:raw template_hook.postbit_signature_start}
                   {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}
           <vb:if condition="$post['signature']">
               <blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer">{vb:raw post.signature}</div></blockquote>
           </vb:if>
                       {vb:raw template_hook.postbit_signature_end}
         </div>
         </vb:if>
         <div class="cleardiv"></div>
       </div>
     </div>
       <div class="postfoot">
         <!-- <div class="postfoot_container"> -->
         <div class="textcontrols">
           <span class="postcontrols">
             <img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" />
             <vb:if condition="$post['editlink']">
               <a class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a> 
             <span class="seperator">&nbsp;</span>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
               <a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a> 
             <span class="seperator">&nbsp;</span>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$post['replylink']">
               <a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> {vb:rawphrase reply_with_quote}</a> 
             <span class="seperator">&nbsp;</span>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['multiquote_post']">
               
                <a class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a> 
             </vb:if>
           </span>
           <span class="postlinking">
             <vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'">
               <vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1">
                   <a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a>
                               <span class="seperator">&nbsp;</span>
               </vb:if>
             </vb:if>
   
             {vb:raw template_hook.postbit_controls}
             {vb:raw post.iplogged}
             <vb:if condition="$show['reputationlink']">
               <span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><a class="popupctrl reputation" title="{vb:rawphrase reputation}" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase reputation}" /> -->&nbsp;</a></span>
             </vb:if>
   
             <vb:if condition="$show['infractionlink']">
               <a class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp;
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['reportlink']">
               <a class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp;
             </vb:if>
   
             <vb:if condition="$show['moderated']">
               <img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" />
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['spam']">
               <img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" />
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['deletedpost']">
               <vb:if condition="$show['managepost']">
                 <a class="deleted" href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}">&nbsp;</a>
               <vb:else />
                 <img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" />
               </vb:if>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$show['redcard']">
               <a class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a>
               <vb:elseif condition="$show['yellowcard']" />
                 <a class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a>
             </vb:if>
             <vb:if condition="$post['forwardlink']">
               <a class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reply_40b.png" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a>
             </vb:if>
           </span>
         <!-- </div> -->
         </div>
       </div>
     <hr />
   </li>
   {vb:raw template_hook.postbit_end}
   حالا به جستجوی قالب بروید و جستجو کنید : postbit.css

   کد های زیر را به انتهای آن اضافه کنید :
   کد:
   /* new style Postbit_Legacy*/ .new_stylepostbit {  background: transparent url(images/misc/blog/bottom-shadow.png);  border:1px dotted #000000;   font: normal 12px Tahoma;  background-color: #FFF;  background-repeat: repeat-x;  background-position: bottom; padding: 1px 4px;   border:1px dotted #6A581C;   margin: 0px 0px 2px;  margin-bottom: 3px; } .new_stylepostbit2 {  background: transparent url(images/misc/blog/bottom-shadow.png);  border:1px dotted #000000;   font: normal 12px Tahoma;  background-color: #FFF;  background-repeat: repeat-x;  background-position: bottom;  text-align:center;  padding: 1px 4px;   border:1px dotted #6A581C;   margin: 0px 0px 2px;  margin-bottom: 3px; }  .title44 {   color: #CC0000; }  .posnewstyle {    text-align:center;    font-size: 15px;    font-weight: bold;    font-family: Tahoma; }   موفق باشید .

   منبع : وی بی ایران

   از زدن این دکمه غافل نشوید

   تصاویر پیوست شده
 1. Top | #2
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.11
  نوشته ها
  93
  میزان امتیاز
  16

  پیش فرض

  اي كاش تشكرو هم قرار ميدادين

  کاربر مقابل از f.siasar بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 2. Top | #3
  مدیر بازنشته

  ورژن ویبولتین
  ندارم
  نوشته ها
  1,934
  میزان امتیاز
  230

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط f.siasar نمایش پست ها
  اي كاش تشكرو هم قرار ميدادين
  تو انجمن وي بي ايران سرج بزنيد هست.

  2 تشکر توسط:


 3. Top | #4
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.10
  نوشته ها
  623
  میزان امتیاز
  77

  پیش فرض یه کمک

  چطوری میتونم این خط هایی که دور کادر ها هستش بردارم ؟

 4. Top | #5
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.1.10
  نوشته ها
  149
  میزان امتیاز
  22

  پیش فرض

  میشه کد کادر بندی هک تشکر + حالت من رو هم بزارید
  یه مشکل داره این پست بیت , که زیر امتیاز باید اون مربع سبز ها رو در بیاره ولی به جاش نوشته array , چطوری می تونم این array رو کاملا بردارم ؟!
  شات : http://up.vbiran.ir/images/gb5i9eoxv2ukd59bf69.jpg

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. راهنمایی برای افزایش عرض پست بیت
  توسط Ariyan در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 26
  آخرين نوشته: 2013/08/24, 07:43 AM
 2. راهنمایی در مورد پست بیت
  توسط فروم - پاسارگاد در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 2011/11/20, 03:11 PM
 3. تفاوت هایی در قسمت منوی کاربر و پست بیت بین مدیریت و کاربر
  توسط فروم - پاسارگاد در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2011/10/07, 06:24 PM
 4. درخواست راهنمایی از پست بیت
  توسط jack در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2011/08/31, 12:08 AM

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •